Webbpolicy

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har arbetat fram en webbpolicy med tillhörande regelverk för hur webbplatser bör hanteras av klubbar anslutna till SKK.

Syftet med vår webbpolicy är bland annat att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer på klubbarnas hemsidor. Genom regelverket finns det en möjlighet att internt inom SKK motverka de avarter som finns och som en yttersta konsekvens, möjligheten att utesluta medlemmar som inte håller sig inom regelverkets ramar. Det är viktigt att ha gott omdöme när diskussioner förs via nätet för att åsikter man önskar framföra inte ska utvecklas till förtal eller liknade.

Vi rekommenderar att styrelser och webbansvarig noga läser igenom dessa dokument. Har du synpunkter på innehållet, hör av dig till: