Regler för webb och digitala medier

Här finner du Svenska Kennelklubbens webbpolicy, regler för webbplatser knutna till SKK samt vår policy för sociala medier.

Mer om SKK

  • Policy för sociala medier

    Svenska Kennelklubben har arbetat fram en policy för sociala medier som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttrycka åsikter och sprida information i bloggar, på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och liknande.

    Läs mer
  • Webbpolicy

    Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har arbetat fram en webbpolicy med tillhörande regelverk för hur webbplatser bör hanteras av klubbar anslutna till SKK.

    Läs mer