Header
HKK hem

13 juli 2019

Nationell utställning

Ort: Tvååker

Adress: Övrevi IP

Arrangör: Hallands Kennelklubb

Gruppindelning:

lör: 1 - 10, alla grupper

Sista anmälningsdag:
17 juni 2019 t.o.m. kl. 12:00