Header
STOKK hem

15 december 2017

Internationell utställning

Ort: Stockholm

Adress: Stockholm/Älvsjö

Arrangör: Stockholms Kennelklubb

Gruppindelning:

fre: 1-10, alla grupper

Övrigt: Inomhusutställning