Header
SKK hem

Sökresultat

Hittar du inte det du söker? Ett hett tips är att leta bland våra vanliga frågor och svar på SKK Frågeforum.

Ser du något knasigt i sökresultaten? Meddela oss så rättar vi till det! Beskriv felet så gott du kan och bifoga gärna en skärmbild, mejla: webmaster@skk.se.Tack på förhand!

Du sökte efter avelspolicy som resulterade i 183 träffar

 • Avel - broschyr

  Samlad viktig information om Svenska Kennelklubbens avelsarbete. Ur innehållet: Avelspolicy, regelverk, bestämmelser, hälsoprogram, riktlinjer med mera.

  https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/For-funktionarer/Avelsfunktionar/Avel---broschyr/


 • Avelspolicy

  Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/avelspolicy/


 • Avelspolicy

  Svenska Kennelklubbens avelspolicy uttrycker hur man inom organisationen vill att hundaveln ska bedrivas. Policyn ger också en tydligare bild av vilka frågor som är särskilt angelägna och

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/avelspolicy/


 • Avel – broschyr

  Samlad viktig information om Svenska Kennelklubbens avelsarbete. Ur innehållet: Avelspolicy, regelverk, bestämmelser, hälsoprogram, riktlinjer med mera.

  https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Broschyrer/avel-broschyr/


 • SKKs avelspolicy

  Svenska Kennelklubbens avelspolicy är ett grundläggande handlingsprogram för hundaveln i Sverige. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl...

  https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/skks-avelspolicy/


 • SKKs avelspolicy

  Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/avelspolicy/


 • SKKs policyer

  Hur finner du Svenska Kennelklubbens avelspolicy, miljöpolicy och webbpolicy. Du ser också SKKs ställningstaganden vad gäller exempelvis aggressiva hundar, dressyr och kupering.

  https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/


 • Rasspecifika avelsstrategier, RAS, boxer

  Rasspecifika avelsstrategier, RAS, boxer Svenska Kennelklubbens RAS, beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom boxer och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar

  Filformat: pdf


 • 2: Regler för uppfödare och hanhundsägare

  Vägledning för uttolkning av grundreglernas andra kapitel; Regler för uppfödare och hanhundsägare.

  https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler/Sa-tolkar-du-SKKs-grundregler/2-Regler-for-uppfodare-och-hanhundsagare/


 • SKKs registreringsregler

  Innan du beslutar dig för att para din tik eller hanhund, eller importera en hund från utlandet, ska du läsa igenom Svenska Kennelklubbens registreringsregler. Det gäller oavsett om det är första

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/skks-registreringsregler/


 • Förmåner och skyldigheter

  Här tar vi upp några av de rättigheter och skyldigheter som gäller alla medlemmar i organisationen. Medlemskap i en klubb inom organisationen kan självfallet...

  https://www.skk.se/sv/medlem/formaner-och-skyldigheter/


 • Riktlinjer för ras- och specialklubb

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/riktlinjer-for-specialklubbensrasklubbens-avelsarbete/