Header
SKK hem

Sökresultat

Hittar du inte det du söker? Ett hett tips är att leta bland våra vanliga frågor och svar på SKK Frågeforum.

Ser du något knasigt i sökresultaten? Meddela oss så rättar vi till det! Beskriv felet så gott du kan och bifoga gärna en skärmbild, mejla: webmaster@skk.se.Tack på förhand!

Du sökte efter avelspolicy som resulterade i 25 träffar

 • Avelspolicy

  Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/avelspolicy/


 • Avelspolicy

  Svenska Kennelklubbens avelspolicy uttrycker hur man inom organisationen vill att hundaveln ska bedrivas. Policyn ger också en tydligare bild av vilka frågor som är särskilt angelägna och

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/avelspolicy/


 • SKKs avelspolicy

  Svenska Kennelklubbens avelspolicy är ett grundläggande handlingsprogram för hundaveln i Sverige. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl...

  https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/skks-avelspolicy/


 • SKKs policyer

  Hur finner du Svenska Kennelklubbens avelspolicy, miljöpolicy och webbpolicy. Du ser också SKKs ställningstaganden vad gäller exempelvis aggressiva hundar, dressyr och kupering.

  https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/


 • SKKs avelspolicy

  Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/avelspolicy/


 • Delegeringsordning

  Här kan du läsa mer om Avelskommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

  https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/avelskommitte-/delegeringsordning/


 • Grundregler för SKK S7.pdf

  Filformat: pdf


 • Kommitténs uppdrag

  Här kan du läsa om de uppdrag Avelskommittén har att verkställa under 2022-2023 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.  

  https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/avelskommitte-/kommittens-uppdrag/


 • Riktlinjer för ras- och specialklubb

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/riktlinjer-for-specialklubbensrasklubbens-avelsarbete/


 • Erkännande av nya raser

  Här kan du läsa SKKs riktlinjer för erkännande av nya hundraser. Riktlinjerna gäller för nationellt erkända raser, men som inte är erkända av FCI. Rutinerna har tagits fram av SKKs avelskommitté och

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/erkannande-av-nya-raser/


 • Bilaga-24-2-Forslag-till-revidering-av-KFs-beslut-2001-om-RAS.pdf

  Filformat: pdf


 • SKKs registreringsregler

  Innan du beslutar dig för att para din tik eller hanhund, eller importera en hund från utlandet, ska du läsa igenom Svenska Kennelklubbens registreringsregler. Det gäller oavsett om det är första

  https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/skks-registreringsregler/