Header
Stockholm Hundmässa hem

7-8 december 2013

Internationell utställning

Ort: Stockholm

Adress: Stockholmsmässan

Arrangör: Svenska Kennelklubben

Gruppindelning:

lör: 1, 3, 5, 9
sön: 2, 4/6, 7, 8, 10

Övrigt: Cruft´s kvalificerande

Avslutad utställning