Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

SKA protokoll 4-2017

Protokollet från Svenska Kynologiska Akademins möte den 9 maj 2017.

SKA protokoll 3-2017

Protokollet från Svenska Kynologiska Akademins möte den 9 maj 2017.

SKA protokoll 2-2017

Protokollet från Svenska Kynologiska Akademins möte den 20 mars 2017.

SKA protokoll 1-2017

Protokollet från Svenska Kynologiska Akademins möte den 16 januari 2017.

Centralstyrelsen, protokoll 4-2017

Protokollet från Centralstyrelsens möte den 10 augusti 2017.

Årets utställningshund

Listan över tävlingen Årets utställningshund 2017 är uppdaterad.

Årets uppfödargrupp

Listan för Årets uppfödargrupp 2017 är uppdaterad.

SKK har flyttat till Rotebro

Nytt öppningsdatum för SKK Shop i våra nya lokaler i Rotebro: 25 september

Jakthundskommittén, protokoll 3-2017

Protokollet från Jakthundskommitténs möte den 9 augusti 2017.

Viltspårprov

Förtydligande gällande §7 d i regler för viltspårprov.

Domarkommittén, protokoll 3-2017

Protokoll från Domarkommitténs möte den 14 juni 2017.

SKKs verksamhetsberättelse 2015-2016

SKKs verksamhetsberättelse för 2015-2016 finns nu att läsa på webben.