Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Exteriördomarkonferenser 2026

Domarkommittén har beslutat vilka exteriördomarkonferenser som kommer att arrangeras av specialklubbarna 2026.

Ledamöter

Cnetralstyrelsens ledamöter uppdaterade

Disciplinnämnden

Ny sekreterare i SKKs disciplinnämnd.

Grand danois

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.