Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Avgifter

Avgifter för 2019 inlagda

Prov- och tävlingskommittén

Mötesdatum har ändrats.

Delegeringsordning

Ny delegeringsordning publicerad.

Jämthund

Ny rasstandard publicerad.

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Föreningskommittén.

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén.

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Jakthundskommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Kommittén för hundars mentalitet

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Avelskommittén

Arvoden och ersättningar

Uppdaterade arvoden och ersättningar.

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Domarkommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Utbildningskommittén

Drever

Ny version av dokumentet för rasspecifik avelsstrategi, RAS, publicerad.

Ledamöter