Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

De fyra stora rovdjuren

Klubbverksamhet hösten 2021

Utbildningskommittén

Lhasa apso

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Japansk spets

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Finsk lapphund

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Bouvier des flandres

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Australisk terrier

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Tibetansk spaniel

Ny version av rasstandarden publicerad.

Phalène

Ny version av rasstandarden publicerad.

Papillon

Ny version av rasstandarden publicerad.

Löwchen

Ny version av rasstandarden publicerad.

Breton

Ny rasstandard publicerad.

Cesky fousek

Ny rasstandard publicerad.

Gammel dansk hönsehund

Ny rasstandard publicerad.