Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Domarkommittén

Ledamöter uppdaterade samt första mötesdatum tillagt

SKKs uppfödarutbildning på distans

Uppdaterad information om SKKs uppfödarutbildning.

SKKs gamla uppfödarutbildning

Uppdaterad information om SKKs uppfödarutbildning.

SKKs uppfödarutbildning

Uppdaterad information om SKKs uppfödarutbildning.

Uppfödarutbildning

Uppdaterad information om SKKs uppfödarutbildning

Arvoden och ersättningar

Höjningar av inrikestraktamenten samt arvoden till ledamöter i CS, centrala kommittéer och arbetsgrupper, valberedning, förtroendevalda i DN

Årets utställningshund

Listan över tävlingen Årets utställningshund 2017 är uppdaterad.

Årets uppfödargrupp

Listan för Årets uppfödargrupp 2017 är uppdaterad.

Malldokument

Vägledning för upprättande av registerförteckning

Arrangera träff med tema mentalitet

Uppdatering enl. AK-beslut

Arrangera träff med tema mentalitet

Uppdatering enl. AK-beslut

Arrangera en träff med tema avel

Uppdatering enl. AK-beslut

Centralstyrelsen, protokoll 7-2017

Protokollet från Centralstyrelsens möte den 1-2 november 2017

Utställningskommittén, protokoll 5-2017

Protokollet från Utställningskommitténs möte den 31 oktober 2017