Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

SKA protokoll 6-2017

Protokollet från Svenska Kynologiska Akademins möte den 4 december 2017.

Utbildningskommittén, protokoll 1-2018

Protokollet från Utbildningskommitténs möte den 2 februari 2018.

Domarkommittén, protokoll 1-2018

Protokollet från domarkommitténs möte den 23 januari 2018.

Arbetsgruppen för standardfrågor, protokoll 1-2018

Nytt protokoll från Arbetsgruppen för standardfrågor.

Uppdaterat

Klubbar med handledare för SKKs uppfödarutbildning

Uppdaterad lista över klubbar med certifierade handledare för SKKs uppfödarutbildning.

Ledamöter

Utbildningskommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Utställningskommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Utbildningskommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Prov- och tävlingskommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Kommittén för hundars mentalitet

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för jakthundskommittén

Delegeringsordning

Uppdaterad delegeringsordning för Föreningskommittén