Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Årets utställningshund

Listan över tävlingen Årets utställningshund 2018 är uppdaterad.

Årets uppfödargrupp

Listan för Årets uppfödargrupp 2018 är uppdaterad.

Collie, korthårig

En uppdaterad version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad för collie, lång- och korthårig.

Sussex spaniel

En uppdaterad version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Exteriördomarkonferenser 2019

SKKs remissvar

Nytt remissvar från SKK gällande Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel.

Dalmatiner

Nytt domarkompendium finns att läsa