Hund i varm bil

Lämna aldrig din hund i en varm bil – den blir snabbt en dödsfälla! Varje sommar påminner vi om hur farlig värmen kan vara för hunden. Hjälp oss att sprida budskapet om varför det är så farligt att lämna en hund ensam i en bil och vad du kan göra ifall du ser en hund i fara.

Hund sitter i bil med nedvevade rutor.

Den varma bilen – en dödsfälla!

Hunden ska aldrig lämnas i en varm bil – den blir snabbt en dödsfälla! Trots att vi påminner om hur farlig värmen kan vara för hunden dör hundar varje år på grund av oaktsamhet. Hundar kan inte reglera kroppstemperaturen på samma sätt som människor.

Som klubbfunktionär är vi skyldiga att agera om vi upptäcker att någon förvarar sin hund på olämpligt sätt vid SKKs arrangemang. Information om vad du ska göra finns längre ner på sidan. Där finner du även en blankett som kan användas, ”Rapport om hund som förvaras olämpligt”. 

Att lämna hunden kan vara djurplågeri

Lagstiftningen säger att om man tror att temperaturen kan uppstiga till +25 grader i bilen så är det förbjudet att lämna sin hund oövervakad i bilen. Orsakar du lidande för hunden så är det straffbart och du kan dömas för djurplågeri.

Så här varmt kan det bli i bilen

Vi genomförde en egen undersökning i syfte att ta reda på hur varmt det egentligen blir i en bil som står parkerad i solen. Undersökningen genomfördes fyra sommardagar i juni och juli. Mätningarna av den genomsnittliga temperaturen från undersökningen visade följande resultat: 

Tabell på bilens genomsnittlig temperatur.


Hjälptexter till deltagare

Den här informationen kan ni använda som stöd när ni kommunicerar med era deltagare för olika arrangemang, i till exempel PM, på webbplats, mejlutskick, nyhetsbrev eller liknande. Den kan naturligtvis anpassas för att passa just din klubb.

Din bil – en dödsfälla!

Som arrangör kommer vi att agera om vi finner en hund i nöd och som mår dåligt i en bil. Vi kommer ha regelbundna kontroller av parkerade bilar där hundar befinner sig och agera omedelbart om vi anser det nödvändigt. Om det är möjligt kommer vi ropa ut i högtalarsystem, allmänt eller ropa efter bilägaren till en specifik bil.

 • Kontrollera och göra en snabb bedömning av hur hunden verkar må, vilken temperatur som råder samt hur ventilation och lufttillförsel ter sig i bilen.
 • Om vi upplever situationen akut för hunden kommer vi ringa Polisens nödnummer 112.
 • Bedömer vi att hunden är i nöd, kommer vi krossa en ruta och se till att hunden kommer i säkerhet.
 • Försöka få tag i dig som ägare.
 • Stanna kvar och hjälpa hunden.
 • Om det är mindre akut, kontaktar vi istället Polisen på 114 14.
 • Invänta att polis anländer.
 • Göra en anmälan till SKK på blanketten "Rapport om hund som förvaras olämpligt".
 • Använd en silverduk som täcker hela bilen, dra ner rutor och ha bakluckan öppen så det blir drag.
 • Använd en termometer inne i bilen så förbipasserande ser gradantalet.
 • Se till att hunden har tillgång till vatten.
 • Använd kylmatta. 
 • Sätt en synlig lapp med ditt telefonnummer så oroliga förbipasserande kan kontakta dig.
 • Om det är möjligt, parkera i skuggan men tänk på att skuggan snabbt förflyttar sig.
 • Agera snabbt!
 • Ta hunden till skuggan.
 • Kyl ner hunden omgående genom att blöta ner hela hunden med vatten på det sätt det är möjligt. Använd svalt eller kallt vatten, men undvik iskallt. Använd inte blöta handdukar för kylning, det har motsatt effekt och värmen kommer inte avges från kroppen
 • Ta hunden till veterinär för undersökning.
 • Ju fler åtgärder du gjort innan hunden kommer till veterinär desto större chanser för hunden att överleva eller slippa få stora och bestående men.
 • Hundar med andningsproblem.
 • Hundar med korta nosar får svårt att andas på grund av trånga andningsvägar, drabbas även vid lägre temperaturer.
 • Hund med mycket päls.
 • Överviktiga hundar.
 • Gamla hundar.
 • Hundar med hjärt- eller lungproblem.

Hjälptexter till funktionärer

Som funktionär ska vi agera om vi upptäcker att en hund mår dåligt, till exempel i en varm bil. Till stöd finns informationstexten på blanketten "Rapport om hund som förvaras olämpligt".

Det är alltid bra att ha någon med sig för bedömning och ageranden men kan ni inte vara två och två, se till att ta kontaktuppgifter till någon som kan rycka in. Använd din mobil och filma händelsen så den kan användas som underlag vid redogörelse till både polis och ägare. Kom ihåg att du kommer behöva ge Polisen en redogörelse så stanna kvar på platsen.

 • Kontrollera och gör en bedömning av hur hunden verkar må, hur är temperatur, ventilation och lufttillförsel i bilen.
 • Upplever du situationen akut? Ring Polisens nödnummer 112.
 •  Bedömer du att hunden är i nöd, ta dig in i bilen genom öppen dörr eller krossa en ruta och se till att hunden kommer i säkerhet. Välj om möjligt en ruta som inte riskerar att skada hunden genom glassplitter.
 • Försöka få tag i ägaren, sekretariatet, genom registreringsnumret och Transportstyrelsen eller genom till exempel utrop i högtalarsystem eller liknande.
 • Stanna kvar hos hunden tills ägaren anländer.
 • Om det är mindre akut men att du bedömer att Polis ska kontaktas ringer du istället Polisen på 114 14.
 • Vid behov görs en anmälan till SKK på blanketten "Rapport om hund som förvaras olämpligt".
 • Agera snabbt.
 • Ta hunden till skuggan.
 •  Kyl din hund omgående genom att blöta hela hunden med vatten på det sätt som är möjligt. Använd svalt eller kallt vatten, men undvik iskallt.
 • Hunden ska tas till veterinär för undersökning, i första hand av hundföraren men når man inte denne i tid, kontrollera om det kanske finns veterinär på plats eller om det finns möjlighet att ta sig till någon.

Ju fler åtgärder som satts in innan man kommer till veterinär ökar chansen för hunden att överleva eller slippa få stora och bestående men.


Allmänna anvisningar

 • Hunden kan få värmeslag
 • Hundar svettas inte utan försöker svalka sig genom att hässja. Hässjandet i sin tur skapar hög luftfuktighet som gör att värmen stiger snabbare.
 • Hunden kan få panik och försöka gräva sig ut genom golvet i bilen.
 • Hunden blir apatisk och kan bli medvetslös.
 • Agera snabbt!
 • Ta hunden till skuggan
 • Kyl ner hunden omgående genom att blöta ner hela hunden med vatten på det sätt det är möjligt. Använd svalt eller kallt vatten, men undvik iskallt. Använd inte blöta handdukar för kylning, det har motsatt effekt och värmen kommer inte avges från kroppen
 • Ta hunden till veterinär för undersökning
 • Ju fler åtgärder du gjort innan hunden kommer till veterinär desto större chanser för hunden att överleva eller slippa få stora och bestående men.
 • Hundar med andningsproblem
 • Hundar med korta nosar får svårt att andas på grund av trånga andningsvägar, drabbas även vid lägre temperaturer
 • Hund med mycket päls
 • Överviktiga hundar
 • Gamla hundar
 • Hundar med hjärt- eller lungproblem
 • Använd en silverduk som täcker hela bilen
 • Använd en termometer i bilen så förbipasserande ser gradantalet
 • Hunden ska ha tillgång till vatten
 • Använd kylmatta
 • Sätt en synlig lapp med ditt telefonnummer så oroliga förbipasserande kan kontakta dig
 • Se till att parkera i skuggan men tänk på att solen flyttar sig
 • Är ni fler i bilen? Se till att en stannar kvar tillsammans med hunden

Det bästa är naturligtvis att inte alls ha med sin hund i bil varma dagar och behöver du ha med hunden i bilen är det bättre att åka på morgon eller kväll.

 • Börja med att kontrollera hur hunden verkar må, hur är temperatur, ventilation och lufttillförsel i bilen?
 • Upplever du situationen som akut för hunden, ring Polisen på 112
 •  I nödfall, krossa en ruta, helst en som inte är i direkt närhet till hunden så den riskeras att skadas av glassplitter.
 • Stanna kvar och hjälp hunden, invänta till polisen anländer
 •  Kan du snabbt hitta kontaktuppgifter till ägaren? Kolla efter en lapp med telefonnummer.
 • Står bilen på en parkering där det finns ett varuhus eller liknande som kan kalla på ägaren genom högtalare?
 • Står bilen utanför bostadshus, är det möjligt att ringa på och fråga efter ägaren?

Kontakta Transportstyrelsen för att genom registreringsnumret få tag i ägaren.

Om det är mindre akut, kontakta Polisen på 114 14

Hjälp oss sprida budskapet!

Ladda ned våra affischer nedan som visar faran med att lämna en hund i en varm bil. Använd bilderna på er hemsida, i nyhetsbrev, i era sociala medier eller skriv ut och häng upp på anslagstavlan i till exempel trapphuset, matbutiken eller hundklubben.

Bilder att använda i sociala medier:

Bild att använda för tryckt material

Affisch att hänga upp på anslagstavla

 • Hund i varm bil (pdf) – tecknad bil och temperaturtabell (A3)

  Bara A4-skrivare? Välj "Skriv ut anpassad storlek".