Kontakta SKKs kansli och kommittéer

Här hittar du de kontaktuppgifter du kan behöva i ditt arbete som kennelkonsulent, avelsfunktionär eller förtroendevald.

SKKs kennelkonsulentsekretariat

Telefon: 08-795 30 33
E-post: kennelkonsulent@skk.se

Avdelningen för avel och hälsa

Anne Bucksch
Anne kan ni kontakta vid frågor om avelsrekommendationer och arbetet med RAS samt vid frågor eller önskemål om SKKs utbildning till Diplomerad avelsfunktionär, den centrala avelskonferensen, digitala ras- och specialklubbsträffar samt SKKs webbinarier öppna för klubbens medlemmar.

Telefon: 08-795 33 07
E-post:
avelskonsulent@skk.se

Helena Frögéli
Helena kan ni kontakta med frågor gällande mentalitetsdelen i RAS, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och 200-analys för BPH.

Telefon: 08-795 31 15
E-post: 
helena.frogeli@skk.se

Övrigt

Här är vi flera som hjälps åt att svara på mail och telefon och hit kan ni hänvisa era uppfödare såväl vid frågor om avelsplanering som vid funderingar kring dräktighet, valpning och andra praktiska delar som hör hunduppfödning till.

Telefon: 08-795 33 55
E-post:
uppfodarservice@skk.se

Telefontid: Mån, tis, tors och fre klockan 10-12

Lotta Olsson
Lotta kan ni kontakta gällande SKKs arbete för rashundars sundhet och Breed specific instructions, BSI. Lotta samordnar också arbetet med de brakycefala raserna.

Telefon: 08-795 30 03
E-post: lotta.olsson@skk.se

Låt oss veta vad du tycker

Om kontakten mellan oss inte blev som önskat, eller om den översteg alla era förväntningar, tveka inte att meddela oss. Vi vill göra vad vi kan för att förbättra vår service gentemot er, likväl som att få reda på att det vi gör är rätt. 

E-post: feedback@skk.se