Utbildning till exteriördomare

Att utbilda sig till exteriördomare inom Svenska Kennelklubben innebär en lång och krävande – men samtidigt rolig och lärorik – utbildningsgång.

deltagare på kurs för blivande exteriördomare

Förkunskaper och personliga egenskaper

För den som vill bli exteriördomare behövs en hel del förkunskaper och personliga egenskaper, bland annat ska den sökande ha mångårig uppfödarerfarenhet eller motsvarande, vara auktoriserad ringsekreterare med flertalet tjänstgöringar, inneha godkänt teoriprov i Anatomi respektive Regler och bedömning och inneha godkänt praktiskt inträdesprov. Man måste även ha ett giltigt medlemskap i SKK-organisationen. Vidare behövs brett hundintresse, kynologisk erfarenhet och allmän erfarenhet av och handlag med hund.

För att vara exteriördomare behöver man även kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, ha goda språkkunskaper, förmåga att fatta beslut i pressade situationer, ha stor integritet, god iakttagelseförmåga och koncentrationsförmåga.

Lästips!

I broschyrerna nedan hittar du dels en kortfattad beskrivning av vem som kan bli exteriördomare och dels en beskrivning av utbildningsgången i sin helhet. 

Domare på hundutställning – vem kan bli det?

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Förberedande kurs i Anatomi samt Regler och bedömning

SKK centralt anordnar en tredagarskurs. För att kunna söka till preparandkursen för blivande exteriördomare krävs att man har gått denna kurs. Grundkunskaper i anatomi och bedömning behövs innan man deltar på den centrala kursen.

Teoretiskt prov

Godkänt teoretiskt centralprov i ämnena Anatomi respektive Regler och bedömning är ett krav för att kunna söka till preparandkursen för blivande exteriördomare. För att skriva provet behöver man ha gått den centrala tredagarskursen.

Praktiskt inträdesprov

Godkänt praktiskt inträdesprov är ett krav för att kunna söka till preparandkursen för blivande exteriördomare. För att delta på det praktiska provet behöver man ha giltigt godkänt resultat på det teoretiska provet.

Preparandkurs för blivande exteriördomare

Deltagarantalet till preparandkursen är maximerat till cirka 15 personer. I uttagningsprocessen får läns- och specialklubbar lämna sina yttranden och SKKs exteriördomarkommitté beslutar utifrån de sökandes meriter vilka som kallas till en intervju. Efter intervjun ges besked om vilka som antas till preparandkursen, en veckolång kurs som avslutas med en examination i praktisk bedömning. Om man godkänns på preparandkursen får man behörighet som domarelev. Sedan följer elev- och aspiranttjänstgöringar i utställningsringarna tillsammans med den domare som dömer rasen för dagen, innan auktorisation för en ras utfärdas.

Exteriördomarkommitténs boktips...

... för dig som är nyfiken på exteriördomarens värv. 

 • "An eye for a dog: Illustrated guide to judging purebred dogs", Robert W Cole
 • "Dogsteps, A new look"Rachel Page Elliott
 • "Take them round please: The art of judging dogs"Tom Horner
 • "Showing and judging dogs"Hilary Harmer
 • "Born to win, Breed to succeed"Patricia Craige Trotter
 • "Canine Terminology"Harold R. Spira
 • "Mitt i ringen"Carl Johan Adlercreutz

Läs mer om utbildningen

 • Central kurs i Anatomi samt Regler och bedömning

  Inför preparandkursen för blivande exteriördomare arrangerar Svenska Kennelklubbens exteriördomarkommitté centrala kurser i "Anatomi samt Regler och bedömning".

  Läs mer
 • Centralprov i Anatomi samt Regler och bedömning

  Inför preparandkursen för blivande exteriördomare anordnas centralprov i "Anatomi" samt "Regler och bedömning".

  Läs mer
 • Praktiskt inträdesprov

  Från 2020 är godkänt praktiskt inträdesprov obligatoriskt för att kunna söka till preparandkursen för blivande exteriördomare. Inför preparandkursen anordnar SKKs exteriördomarkommitté en helg med praktiskt inträdesprov.

  Läs mer
 • Preparandkurs

  SKKs veckolånga preparandkurs för blivande exteriördomare. Vilken erfarenhet som behövs för att kunna ansöka till preparandkursen framgår i korta drag i informationen nedan.

  Läs mer