Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre personer

För att ge yngre personer möjlighet att förbereda sig för en eventuell framtida utbildning till exteriördomare anordnar Svenska Kennelklubbens domarkommitté en kurs i anatomi och bedömning riktad till personer mellan 18-30 år.

Curly coated retriever poserar ute på gräsmattan
Fotograf: Pernilla Arvanitidis

Kursens innehåll

Kurshelgen kommer att innehålla anatomiundervisning med bland annat genomgång av proportioner och rörelser samt praktiska övningar med hundar och kritikskrivning. Vidare innehåller helgen bland annat standardtolkning, bedömning, uppträdande och domaretik, SKK-organisationen och utbildningsgången för exteriördomare.

Datum
29-31 oktober 2021.
Kursen beräknas börja vid lunch på fredagen och avslutas på söndagen cirka kl 15.

Plats
SKKs kansli i Rotebro, ca 2 mil norr om Stockholm.

Målgrupp
Yngre personer i åldern 18-30 år som har en önskan att förbereda sig för en eventuell framtida utbildning till exteriördomare.

Förkunskaper
Ringsekreterarutbildning är meriterande samt erfarenhet att visa hund på utställning.

Kursansvarig
SKKs domarkommitté.

Lärare
Kurt Nilsson och Cindy Pettersson.

Deltagarantal
Max 20 deltagare i åldern 18-30 år.

Vid fler än 20 anmälda görs en gallring utifrån erfarenhet av hund och hundutställning samt eventuell ringsekreterarutbildning.

Deltagaravgift
500 kr vilket inkluderar mat och logi under kurstiden.

Betalning görs innan kurstillfället enligt inbetalningsuppgifter som översänds till deltagarna i september.

Kontaktperson SKKs kansli
Ulrika Henriksson, utbildningsavdelningen.

Anmälan
Senast 1 september 2021 via anmälningsformulär.

Övrigt

Genomförd kurs med rekommendation från lärarna kommer att vägas in vid en eventuell framtida ansökan till preparandkurs för blivande exteriördomare. Efter genomförd kurs kan deltagare som önskar tilldelas en engagerad, aktiv mentor (exteriördomare) som kan vara stöd och hjälp i fortsatt förkovran inför eventuell ansökan till domarutbildningen.