Vår historia

Svenska Kennelklubben grundades år 1889 för att värna om hundraserna och samla hundägarna – en kärna som vår verksamhet bygger på än idag. Organisationens första ordförande hette Adolf Patrik Hamilton.

Porträtt av Svenska Kennelklubbens första ordförande, Adolf Patrik Hamilton

Svenska Kennelklubben grundades för att värna om hundraserna genom att föra stambok, utvärdera hundar på utställningar och prov samt sprida kunskap om avel och uppfödning. Det fanns också en vision om en organisation som samlade landets hundägare, i likhet med andra länders kennelklubbar.

Från idé om hundraser till riksorganisation

Under andra hälften av 1800-talet utvecklades intresset för att föda upp djur systematiskt. När det kom till hundar var det ägare till jakthundar som först anammade de nya tankarna och började diskutera hur en bra hund av en ras, eller rastyp, skulle se ut och fungera.

Andra länder hade skapat kennelklubbar för att höja hundkulturen och det inspirerade oss i Sverige att gå samma väg. Den 13 december år 1889 grundades Svenska Kennelklubben och Adolf Patrik Hamilton, då sekreterare i Svenska Jägareförbundet, valdes till vår organisations första ordförande.

Samma syfte hundra år senare

Trots att det gått över hundra år sedan Svenska Kennelklubben grundades bygger vår verksamhet fortfarande på samma kärna: att värna om hundraserna och samla Sveriges hundägare. Svenska Kennelklubben kallas idag för hundägarnas riksorganisation och med våra omkring 300 000 medlemmar är vi en av landets största ideella organisationer.