MH – för brukshundar

Mentalbeskrivning Hund, MH, används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras och som ett underlag i avelsarbetet.

hund nosar på en overall under mentalbeskrivning

Mentalbeskrivning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.

Läs mer hos Svenska Brukshundklubben