BPH – en hjälp i avelsarbetet

Undersökningar visar att BPH kan vara ett värdefullt avelsverktyg. Här berättar vi hur du som uppfödare kan ha nytta av BPH i ditt avelsarbete.

två västgötaspetsar

BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, passar alla raser och beskriver hundars mentala egenskaper. Att BPH fungerar som avelsverktyg vet vi! SKK har i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet en enkät där hundägare får svara på hur deras hundar är till vardags. Forskare har jämfört enkätsvaren med hundarnas BPH-resultat och kunnat se att BPH har en koppling till hundars beteende i vardagen. I praktiken betyder det att den hund som är osäker på BPH tenderar att vara det även i vardagslivet, precis som den hund som under BPH gillar främmande människor och lek, trivs med det också på hemmaplan.

Genom att BPH utförs likadant för alla hundar samtidigt som hundarnas beteende dokumenteras går det att objektivt jämföra hundar inom rasen. Skillnaderna som ses är skillnader mellan hundar och beror inte på att BPH utförs olika.

Vad är önskvärda beteenden för din hundras? 

Du som uppfödare eller din rasklubb avgör därefter vad som är önskvärda beteenden inom den egna uppfödningen eller rasen. Hundar och raser ska vara olika. Hos vissa är till exempel socialitet och lekfullhet önskvärda egenskaper medan andra raser inte ska vara så intresserade av umgänge med främmande personer.

Arvbarheten är ett mått på hur enkelt/svårt det är för en uppfödare att förändra en egenskap genom avel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort genetiska studier som visar goda arvbarheter för de egenskaper som beskrivs under BPH. Detta stämmer väl med intentionen att BPH ska kunna fungera som ett verktyg i avelsarbetet.

BPH redovisas i Avelsdata

I Avelsdata finns alla BPH-resultat. Där hittar du bland annat information om hur social, lekfull, rädd, nyfiken, hotfull en hund är. BPH-resultatet redovisas på flera olika vis och tillsammans ger de en bra bild av hundens beteende och personlighet.

I Avelsdata kan du också hitta information om hur många BPH-beskrivna avkommor en hund har och se avkommornas BPH redovisade kullvis. För rasen finns sammanställningar per födelseår där det framgår hur många hundar som fötts under ett visst år och hur många av dem som deltagit på BPH. Du kan också se hur många hundar som deltagit under en viss tidsperiod. På BPH-sidan i Avelsdata finns en länk till information om hur BPH tolkas.

De beteenderegistreringar som beskrivaren gör under ett BPH räknas samman till ett spindeldiagram. Diagrammet visar hundens reaktioner, men också medelvärdet för övriga beskrivna hundar i rasen. Du kan också jämföra din hund med de kullsyskon som deltagit på BPH. För dig som är uppfödare är det kanske statistiken över ett avelsdjurs BPH-beskrivna avkommor som lockar mest?

  1. Gå till vår kostnadsfria e-tjänst Avelsdata
  2. I menyn till vänster, klicka på "Hundar" och sedan "Sök/välj hundar"
  3. Välj ras och fyll i din hunds namn eller registreringsnummer
  4. Välj "BPH-diagram" i vänstermenyn

Vill du bättre förstå resultatet av BPH-beskrivningen? Läs:

Att tolka BPH-resultat - din guide (pdf)