Djurskyddslagen

Du som djurägare ska känna till ditt djurs grundläggande behov och de regler som finns för att ta hand om det. Du förväntas således ha koll på vad din hund behöver för att kunna må så bra som möjligt.

djurskyddslagen

Beroende på hur många hundar du planerar att köpa, eller om du planerar att bedriva någon sorts verksamhet med dina hundar kan du behöva söka tillstånd från länsstyrelsen. Det är viktigt att komma ihåg att erforderliga tillstånd ska finnas på plats innan verksamheten inleds.

Tillsyn och rastning

Hundar ska normalt ges tillsyn minst två gånger per dygn. Om hunden behöver mer omvårdnad ska den ges tillsyn oftare. Detta gäller exempelvis unga valpar, sjuka eller skadade individer, samt tikar vid tiden kring när det närmar sig valpning.

Alla hundar behöver daglig motion och ska vara utomhus varje dag, undantaget nyfödda valpar. Under dagtid bör du rasta din hund 6:e timme, men du ska naturligtvis anpassa rastningarnas omfattning och intervaller efter din hunds behov. Valpar och äldre hundar är oftast i behov av rastning i tätare intervaller.

Hundar som hålls i rastgård hela dagen ska rastas utanför denna åtminstone 1 gång per dag.

Om du ska lämna din hund ensam, exempelvis medan du är på jobbet, eller när du utför ärenden på stan, ska du vänja den gradvis vid det. Tänk på att anpassa din ensamhetsträning efter om hunden är ung eller om den visar tecken på oro och obehag när den blir lämnad ensam.

Hundar ska hållas tillfredsställande rena och deras pälsar ska skötas vid behov. Pälsens naturliga förmåga för isolering från värme och kyla ska upprätthållas. Tovor, eller annat som påverkar djurets välfärd negativt, ska förebyggas och, vid behov, åtgärdas.

Hundflocken

Om du har flera hundar som ska eller redan vistas ihop är en förutsättning att de fungerar väl tillsammans.

När hundar hålls i par eller grupp är du skyldig att se till så att det finns tillräckligt med föremål och berikning för att minimera risken för konkurrens och resursvaktande.

För att undvika konflikter bör du säkerställa att det finns leksaker, skilda liggplatser, foder- och vattenskålar samt kojor som hundarna kan välja emellan.  För unga hundar är det extra viktigt att de ges möjlighet att umgås med andra hundar för att på så sätt ge dem goda förutsättningar att kunna hållas tillsammans med artfränder.

Utfodring och vattenintag

Hundar ska utfodras dagligen så att fodret garanterar tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel som främjar en god hälsa för djuret. Fodret ska ge möjlighet och förutsättningar att förebygga hälsostörningar. Utfodringen ska resultera i ett hälsosamt hull.

Hundar ska ha fri tillgång till dricksvatten. Om din hund är utomhus i minusgrader ska du säkerställa att den kan dricka tillräckligt mycket vatten, vid dessa tillfällen ska du ge hunden vatten minst två gånger per dag.

Kom ihåg att både vatten- och matskålar ska vara dimensionerade efter och placeras på ett sätt som inte riskerar att utsätta din hund för skada eller stress. Det är viktigt att upprätthålla en god hygien och rengöra skålarna regelbundet.

Resurser:

Djurskyddslag (2018:1192)

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Jordbruksverket – Djurskyddet i Sverige