När du hämtar din valp

När du hämtar din valp ska du få ett registreringsbevis, ett av SKKs förtryckta avtal och ett valpbesiktnings­intyg. Om valpen är vaccinerad ska du få ett vaccinationsintyg och uppfödaren bör också kunna ge dig ett schema för vaccinationer och avmaskning. Valpen ska också vara id-märkt.

Fyra rottweilervalpar springer på en äng

Registreringsbevis/Stamtavla

Svenska Kennelklubbens registreringsbevis är så mycket mer än en stamtavla. Ett registreringsbevis är unikt för varje hund och ska följa med under hundens hela liv. 

När du hämtar din valp ska du få med valpens registreringsbevis. Ett registreringsbevis från Svenska Kennelklubben är valpens id-handling där registreringsnumret kan liknas vid ett ”personnummer”. Registreringsbeviset innehåller bland annat information om valpens födelsedata, färg, föräldradjur och stamtavla.

Det är som ett släktträd där man kan se valpens mor och farföräldrar och släkten vidare bakåt i tiden. Stamtavlan på registreringsbeviset innehåller 3 generationer. Är man nyfiken på att söka längre bak i hundens härstamning, kan man använda våra kostnadsfria e-tjänster Hunddata eller Avelsdata.

Det är endast uppfödaren som kan registrera valparna, så därför är det viktigt att du får med registreringsbevis/stamtavla redan när du hämtar valpen.

Skriftligt avtal

När du köper en hund ska du alltid få ett skriftligt avtal. Svenska Kennelklubbens uppfödare måste använda sig av Svenska Kennelklubbens egna avtal vid överlåtelser, utan att göra några ändringar eller tillägg. 

Läs mer om olika aval

Valpbesiktnings­intyg från veterinär

Innan valpens levereras tar uppfödaren med valparna till en veterinär för att göra en hälsokontroll, en så kallad valpbesiktning. Veterinären skriver sedan ett intyg som du får med dig.

Vid veterinärbesiktningen lyssnar veterinären på hjärtat och kontrollerar att valpen rör sig korrekt utan hältor och dylikt. Veterinären kollar även ögon, öron, tänder samt att testiklarna hos hanhundar finns på plats i pungen. Veterinären kan även kolla igenom valpens päls för att se att där inte finns mjäll eller ohyra. Hittar veterinären något som avviker från det normala noteras det i valpbesiktningsintyget.

Veterinärbesiktningen ska göras inom 7 dagar före leverans, det vill säga före den dag du hämtar valpen

Vaccinationer och avmaskning

På det köpeavtal som du får när du hämtar din hundvalp framgår om valpen är vaccinerad eller inte. Om den är vaccinerad ska du få med vaccinationsintyg från veterinären.

Att inte alla valpar vaccineras innan leverans beror på att det finns många olika vaccinationsprogram. Uppfödaren bör kunna ge dig en påminnelselista över när vaccineringar ska göras för just din hund. För att få delta på SKKs utställningar, prov och tävlingar krävs att hunden är vaccinerad mot valpsjuka.

Vidare rekommenderas också att hunden vaccineras mot parvovirusinfektion och parainfluensa. Mer information om vad som gäller angående vaccination för prov och tävling kan du läsa i prov/tävlingsreglerna.

Valpar bör avmaskas, bland annat mot spolmask som är mycket vanligt hos hundvalpar. Hur ofta du bör avmaska din hund när du fått hem den bör din uppfödare kunna svara på – be gärna om ett avmaskningsschema så blir det enkelt att hålla reda på. Maskmedel kan köpas receptfritt på apotek men rådfråga din veterinär om vilket preparat du ska välja om uppfödaren till din hund inte gett dig den informationen.

Id-märkning och ägarregistrering

Alla valpar som säljs av en uppfödare ansluten till Svenska Kennelklubben måste vara id-märkta innan leverans. Att låta id-märka valpar fyller flera syften.

Id-märkning med efterföljande ägaregistrering hjälper hunden hem om den sprungit bort och man kan indentifiera hunden vid till exempel hälsoundersökningar eller om det inträffat en incident.

Du som har en SKK-registrerad hund kan snabbt och enkelt göra ägaranmälan genom att logga in med mobilt BankID på Mitt SKK

Om du inte har mobilt BankID kan du använda den blankett som följer med registreringsbeviset. Blanketten finns även att skriva ut på vår webbplats. 

Läs mer här om Svenska Kennelklubbens ägarregister och DjurID.

Försäkringar

En hundförsäkring är viktigt och bra att ha redan från första dagen. Veterinärvård är dyrt och en olycka eller sjukdom kan lätt hända om oturen är framme. En försäkring hjälper då till att täcka en del av veterinärvårdskostnaderna.

När du köper din valp bör du kontrollera om uppfödaren har en dolda fel-försäkring. Om det skulle visa sig att valpen har ett dolt fel kan uppfödarens dolda fel-försäkring gå in och täcka en del av kostnaderna. Skulle inte uppfödaren ha en dolda fel-försäkring måste uppfödaren ändå ersätta kostnaderna, men då ur egen ficka, och har uppfödaren då inte den ekonomiska möjligheten kan det bli problem. Ett dolt fel är ett fel som fanns vid leveransen, men som visat sig först senare.

Försäkringsbolagen har olika villkor och olika omfattningar på sina försäkringar. Man kan välja att endast försäkra för veterinärvård eller/och även ha en livförsäkring. Det är värt att ringa runt och jämföra försäkringarna som erbjuds innan man väljer den som passar bäst.

Om du byter försäkringsbolag till ett annat än det uppfödaren haft valpen försäkrad i, är det viktigt att kontrollera karenstiderna. Detta är speciellt viktigt att tänka på vid byte av försäkringsbolag med vuxen hund, eftersom tidigare besvär hunden fått veterinärvård för kan komma att undantas från den nya försäkringen.

Förvissa dig även om att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring. Som hundägare har du strikt hundägaransvar. Det innebär att du är ansvarig för alla skador som din hund orsakar. Orsakar din hund till exempel en bilolycka kan det röra sig om betydande belopp.

Sammanfattning

I samband med att köpet genomförs och du hämtar hem din valp ska följande handlingar ingå: 

  • Skriftligt avtal 
  • Registreringsbevis med tillhörande stamtavla
  • Veterinärsbesiktning (ej äldre än 7 dagar)
  • Vaccinationsintyg samt schema för kommande vaccinationer och avmaskning

Obs! Glöm inte att du som köpare har undersökningsplikt.

Läs mer om undersökningsplikt