Tävlingslicens

Om din hund inte är registrerad i Svenska Kennelklubben – och därför saknar ett registreringsnummer – måste du ha en tävlingslicens för att få delta på de tävlingar och prov som är öppna för oregistrerade hundar.

Resultaten för alla hundar som deltar i prov och tävlingar hittar du via Svenska Kennelklubbens e-tjänst Hunddata. För att ett resultat ska registreras krävs ett registreringsnummer (för registrerade hundar) eller ett tävlingslicensnummer (för oregistrerade hundar/blandrashundar).

Vill du läsa mer om vilka prov och tävlingsformer som är öppna för hundar med tävlingslicens?

Oregistrerade hundars rätt att delta i SKKs olika verksamheter. 

Ansök om tävlingslicens

Tävlingslicens hos SKK

Det krävs en tävlingslicens för alla oregistrerade hundar som ska delta vid tävling eller prov inom SKK-organisationen. Med oregistrerad hund menas en hund som inte har ett registreringsnummer hos SKK. Tävlingslicensen är förenad med en avgift som du betalar online genom att följa anvisningarna i onlinetjänsten. För att en tävlingslicens ska utfärdas krävs att hunden är id-märkt och ägarregistrerad hos SKK.

Min hund är inte ägarregistrerad hos SKK – hur gör jag?

Är din hund inte ägarregistrerad hos SKK har du möjlighet att göra detta i samband med ansökan genom att följa instruktionerna i e-tjänsten. Ägarregistreringen är förenad med en engångsavgift som betalas i samband med betalning av tävlingslicensen. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med ägarregistrering hittar du på www.skk.se/pub.

Hundar från övriga länder

Oregistrerade hundar från andra länder kan tävla i Sverige med svensk tävlingslicens. Förare till sådan hund ska kontakta SKKs tävlingsavdelning, vars  kontaktuppgifter du hittar längre ned på sidan, för registrering av licens. Hunden får då ett svenskt licensnummer som ska användas vid anmälan till tävling och prov i Sverige.

Frågor och svar om tävlingslicens

Tävlingslicens utfärdas för hund som inte är stambokförd hos SKK, det vill säga en oregistrerad hund. Licensen krävs om hunden ska delta i prov eller tävling för att man ska kunna registrera tävlingsresultat för en hund som inte har registreringsnummer.

Nej, tävlingslicensen krävs bara för oregistrerade hundar. Registrerade hundar, det vill säga hundar som har ett registreringsnummer hos Svenska Kennelklubben, behöver inte ansöka om tävlingslicens.

Tävlingslicensen gäller i hela hundens liv, och du betalar en engångsavgift för licensen. 

Nej, licensen gäller för hunden i hela hundens liv oavsett vem som äger hunden.

Nej. Från och med den 1 januari 2008 måste man ha en tävlingslicens för att kunna tävla eller delta på prov med oregistrerad hund inom SKK-organisationen.

Kontakta tävlingsavdelningen

Vi på SKKs tävlingsavdelning besvarar dina frågor om tävling och utställning. 

Telefon: 08-795 33 22 
E-post: tavling@skk.se