Hälsoprogram mentalitet

Hälsoprogram för mentalitet innebär att resultat från samtliga rasers BPH och MH registreras centralt i SKKs databas och att informationen finns tillgänglig för alla att ta del av.

två hundar leker

SKKs hälsoprogram kopplade till mentalitet syftar till att förbättra och/eller bibehålla hundars och rasers mentala egenskaper. 

För vissa raser krävs registrerat resultat från mentalbeskrivning för föräldradjuren för att det ska gå att registrera en valpkull efter dem. Resultat som krävs är ”Genomförd BPH” eller ”Känd mental status”. Det innebär att hundarna har startat på BPH respektive MH och deltagit i beskrivningarnas alla delar. Resultatet ska vara registrerat i SKKs databas innan parningen för att du som uppfödare ska kunna använda resultat i ditt avelsbeslut.

I SKKs registreringregler kan du se om den hundras du föder upp omfattas av något hälsoprogram för mentalitet och vilken mentalbeskrivning som din ras i såna fall ska använda sig av.