Att vara fodervärd

Att vara fodervärd innebär att du får ta hand om en lovande valp åt uppfödaren. Du köper inte hunden för pengar utan hunden “betalas” istället genom att uppfödaren behåller avelsrätten och eventuellt också prov-tävling och utställningsrätten. Som fodervärd innebär det också att du inte äger hunden förrän villkoren i avtalet är uppfyllda.

Avelsrätt

  • För tikar gäller avelsrätten om max två valpkullar med minst en levande valp i varje kull, i maximalt fem år eller tills tiken fyllt sju år (beroende på hur gammal hunden är när avtalet skrivs). Notera att särskilda bestämmelser gäller för cavalier king charles spaniel.
  • För hanhundar gäller avtalet det antal valpkullar som man kommer överens om, dock maximalt sex valpkullar med minst en levande valp per kull, som längst fem år eller tills hanen fyllt sju år (beroende på hur gammal hunden är när avtalet skrivs).

Har tiken haft sina avtalade två kullar innan hon fyllt sju år eller innan fem år gått från avtalets undertecknande övergår hon i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Detsamma gäller när hanhunden har uppfyllt sitt valpkullsantal.

Om uppfödaren inte vill eller på annat sätt inte utnyttjat sina rättigheter under avtalstiden går äganderätten ändå över till fodervärde när avtalet löper ut.

Prov- tävling och utställningsrätt

Utöver rätten till kullar eller parningar kan uppfödaren ha rätt att delta på utställning, prov eller tävling om detta har kryssats i på fodervärdsavtalet. Denna rätt innebär att uppfödaren behöver disponera hunden vid fler tillfällen än bara parningstillfälle och valpningstiden. Fodervärden får inte heller delta på utställningar eller prov utan uppfödarens tillstånd.

Hundens ska hållas i god form och vara försäkrad

Generellt ska fodervärden alltid ha en god hundhållning och se till att hunden får lagom med mat, motion och mental stimulans. Om hunden ska visas på utställning, så kan det bli lite extra jobb för fodervärdar som har så kallade pälsraser, då det innebär att fodervärden måste hålla pälsen i sådant skick att hunden kan visas på utställning på ett rättvisande sätt.

Uppfödaren/överlåtaren och fodervärden ska komma överens om vem som tecknar och betalar försäkring på foderhunden, det regleras i avtalet.

Rättigheter och skyldigheter

För att fodervärdsavtal ska passa både dig och uppfödaren är det viktigt att ni båda är väl införstådda med vilka rättigheter och skyldigheter avtalet innebär och att ni kan ha en bra dialog och stor förståelse för varandras situation. Som fodervärd har du ofta en av uppfödarens bästa hundar och det är viktigt att du har tid och lust att ta dig an ett sådant förtroende. Ett gott samarbete är A och O för ett väl fungerande förhållande mellan uppfödare och fodervärd. Tänk på att du kommer behöva lämna bort din hund till uppfödaren enligt avtalet. Både vid valpning, ca 10 veckor (tik), men även vid parning och kanske vid prov och utställningar.

Fram till dess att avtalets villkor är uppfyllda är det överlåtaren som innehar äganderätten men så snart villkoren är uppfyllda övergår äganderätten till fodervärden.

Be gärna uppfödaren/överlåtaren om att få läsa igenom avtalet i lugn och ro innan ni hämtar hunden.