Tillsammans - för hundens bästa

Som medlem inom Svenska Kennelklubben bidrar du till att ge hunden en röst! Vi arbetar för att hundar i Sverige ska få bästa möjliga förutsättningar att leva ett gott liv. Med dig som medlem blir vi starkare.

hund vilar huvudet i en människas händer

Visst mår de allra flesta hundar i Sverige bra och blir väl omhändertagna. Men vi människor har fortfarande mycket kvar att lära om hundars hälsa och välbefinnande. Och vi behöver stärka hundens rättigheter i vårt samhälle ytterligare. Det kan vi göra genom att ställa krav på våra uppfödare, sprida information och väcka debatt samt på olika sätt öka kunskapen om hundens behov.

Krav på våra uppfödare

Svenska Kennelklubben utbildar kennelkonsulenter som fungerar som ett stöd för uppfödarna och ger råd och svarar på frågor kring hundhållning och uppfödning. Kennelkonsulenterna kontrollerar samtidigt att uppfödarna följer de regelverk som finns. Inom SKK anordnas också utbildningar och träffar för uppfödare.

Friska och sunda hundar

Vi arbetar för en sund hundavel och för att komma tillrätta med vanliga sjukdomar hos våra hundar. Vi stödjer klubbarnas arbete med de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) och ger stöd till forskning om hundsjukdomar. Vi arbetar även med hälsoenkäter och rasspecifika domaranvisningar för att främja avel med friska hundar.

Rätt hund på rätt plats

SKK informerar blivande hundägare om vad man ska tänka på inför hundköpet, allt för att rätt hund ska hamna i rätt hem. Med välinformerade ägare är chansen större att hund och människa ska trivas tillsammans. Det gör det också svårare för mindre seriösa uppfödare och försäljare av smuggelhundar att sälja sina valpar.

Utbildning för hundägare

Många klubbar inom SKK anordnar utbildningar för sina medlemmar. Här får hundägare tillfälle att bland annat träna vardagslydnad med sin hund, lära sig mer om hundens behov eller om de lagar och regler som är viktiga att känna till.

Debatt och information

SKK för hundens och hundägarnas talan i media. Vi tar ställning i olika aktuella frågor och försöker ge en nyanserad och saklig bild av hundar och hundhållning.