Kastrering av hund

Tyvärr blir rutinmässig kastrering av hundar allt vanligare i Sverige. Här kan du läsa om vad en kastrering innebär och vilka risker eller begränsningar det kan medföra att kastrera sin hund.

Labrador liggande på en soffa

Förr eller senare i din hunds liv får du kanske frågan om du funderat på kastrering. Kanske från ett hunddagis, en veterinär eller en annan hundägare. Då är det bra att ha koll på vad det innebär, vilka risker det medför och hur det kan begränsa din hund om du vill tävla.

Kirurgisk och kemisk kastrering

Kastrering av hundar kan göras kirurgiskt eller kemiskt. Kirurgisk kastrering innebär att testiklarna på en hanhund eller äggledare och ofta även livmodern på en tik opereras bort. Det är smärtsamma ingrepp med risk för komplikationer som blödning och infektion. Vid kemisk kastrering av en hanhund placeras ett implantat under huden som gör att hunden inte frisätter testosteron, och en tik behandlas med p-sprutor.

Viktigt att känna till om kastrering

  • Kan påverka ämnesomsättningen så att hunden lättare blir tjock.
  • Medför ökad risk för vissa sjukdomar, till exempel tumörsjukdomar.
  • Påverkar många olika vävnader i kroppen. En påverkan på skelett och leder har föreslagits.
  • Finns ökad risk för ortopediska sjukdomar vid tidig kastrering.
  • Urinläckage är en möjlig biverkning.
  • Förändrar ofta pälsen så att den blir mer svårskött.
  • Andra hundar kan reagera negativt på en kastrerad hund.
  • Det är en kostsam åtgärd som försäkringen inte ersätter.

Begränsad på tävling, prov och utställning

Vill du tävla och meritera din hund är möjligheten begränsad om hunden är kastrerad. Beroende på om du har en hane eller tik och om hunden är kirurgiskt eller kemiskt kastrerad gäller olika regler. Ta del av dem i Nationellt dopingreglemente för hund.

Tänk om din hund blir trevligast i kullen...

... och så har du kastrerat den! Då kan varken uppfödaren eller du låta hunden få valpar och föra sina goda anlag vidare. En stor förlust, speciellt inom numerärt små hundraser med få möjliga avelsdjur i Sverige.

Gör kastrering hanhunden lugnare?

Ibland finns en förhoppning om att kastrering ska göra en hund med oönskade beteenden lugnare eller snällare, oftast handlar det om unga hanhundar. Om det är anledningen till att du överväger att kastrera din hund bör du tänka till en extra gång, det är inte alls säkert att det ger önskad effekt.  

Kastration har i huvudsak effekt på beteenden som styrs av hanhundens könshormon och inte är alltför befästa. Beteenden som att markeringskissa, yla och visa oro kring löptikar kan minska.

Om din hund är aggressiv, till exempel mot andra hanar, och det beror på hormoner kan kastrering minska beteendet. Men aggressivitet är inte alltid hormonberoende. Beror aggressiviteten på osäkerhet kan den istället bli värre.

Vissa problembeteenden som beror på rädsla kan bli värre efter kastration, till exempel utfall mot andra hundar eller att vakta hemma.

Allmän stökighet och olydnad hos unga hundar kan höra till åldern. Det är ofta ”tonårsbeteende” och brist på uppfostran eller stimulans.

Kastrering av medicinska skäl

Trots baksidorna med kastration kan det förstås finnas medicinska skäl som motiverar kastrering av hunden, speciellt när det gäller tikar. Det kan till exempel handla om stora besvär kopplat till skendräktighet eller risk för sjukdom som livmoderinflammation eller juvertumörer.

Innan du kastrerar hunden

Prata med din hunds uppfödare, ta del av goda råd och få hjälp med att tolka vad din hunds eventuella oönskade beteende beror på. Se till att vara införstådd med allt vad kastrering innebär innan du fattar ditt beslut.

Detta gäller vid kastrering

Här finner du svar på frågor om kastrerade hundar och deras rätt att delta vid utställning (inkl exteriörbeskrivning), prov, tävling eller beskrivning. Nationella Dopingkommissionen berättar vad som gäller.

Kirurgiskt kastrerad hanhund

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

Kemiskt (medicinskt) kastrerad hanhund

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning (inkl exteriörbeskrivning), prov, tävling eller beskrivning, oavsett bakomliggande orsak till behandlingen. I begreppet beskrivning innefattas olika former av mentaltest/-beskrivningar.

För hanhund som kastrerats via medicinsk behandling råder 6 månaders karenstid innan deltagande återigen kan ske vid någon form av utställning (inkl exteriörbeskrivning), prov, tävling eller beskrivning.

Har den kemiska kastrationen skett med chipimplantatet Suprelorin gäller 6 månaders karenstid utöver angiven verkningstid enligt FASS vet. Vilket innebär för;

  • Suprelorin 4,7 mg: Verkningstid enligt FASS vet 6 mån + 6 mån karenstid = 12 mån efter applicering innan deltagande återigen kan ske.
  • Suprelorin 9,4 mg: Verkningstid enligt FASS vet 12 mån + 6 mån karenstid = 18 mån efter applicering innan deltagande återigen kan ske.

Observera att verkningstid samt karenstid kvarstår oförändrat även om hanhunden under denna period blir kirurgiskt kastrerad.

Veterinärintyg för kirurgiskt kastrerad hanhund

När veterinärintyg åberopas för en kastrerad hanhund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och kommentar om testiklarnas utseende och placering.

Kirurgiskt kastrerad tik

Tik som kastrerats kirurgisk medges generell dispens att delta vid utställning, prov eller tävling. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

Kemiskt (medicinskt) kastrerad tik

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling medges generell dispens att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

För att kastration genom kontinuerlig medicinsk behandling ska omfattas av generell dispens förutsätts att preparat med indikation för tik används. I det fall chipimplantatet Suprelorin används på tik omfattas inte detta av generell dispens, utan karenstid enligt ovan gäller (se kemiskt kastrerad hanhund).

Tillfälligt uppskjutande av löp

Observera att tillfälligt uppskjutande av löp inte omfattas av generell dispens. Följande gäller för uppskjutande av löp som inte är kontinuerlig medicinsk behandling enligt ovan.

Nationella Dopingkommissionens beslut:
Uppskjutande av löp är enstaka företeelse vilken då är tidsbestämd i x antal dygn. Denna behandling  omfattas då inte av generell dispens, utan åsatt karenstid om 6 mån råder efter avslutad behandling, innan deltagande kan ske vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.