Viltspår

Viltspår är en kul aktivitet som passar för alla hundraser, och inte enbart för en utpräglad jakt- eller spårhund. Att låta hunden få använda sin nos ger den fin hjärngymnastik och du som hundförare får frisk luft.

Det fina med viltspår är att du kan göra spåret precis hur lätt eller svårt du själv vill, och du behöver heller inte tävla om du inte vill. Är du intresserad av att börja träna viltspår med din hund så finns många arrangörer av viltspårkurser, till exempel SKKs jakthundklubbar. 

Viltspårprov

Viltspårprov är i grund och botten ett sätt att bedöma en hunds lämplighet att användas vid eftersök på skadat och dött vilt, till exempel vid trafikeftersök. Det som bedöms på ett viltspårprov är hundens spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning. Ett viltspårprov är minst 600 meter långt och läggs med blod och en viltklöv och ska efterlikna hur viltet rör sig naturligt i terrängen.

Viltspårprov öppet för alla hundraser, även för blandraser, och det finns olika svårighetsgrad på proven. SKKs Jakthundskommitté ansvarar i samarbete med SKKs jakthundsklubbar för regelverket som gäller anlagsprov och öppen klass.  

Regler för viltspårprov

Championat

Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion. SKK Jakthundkommitté ansvarar i samarbete med SKK jakthundsklubbar för regelverket.

Mer information

I vår e-tjänst SKK Start kan du hitta kommande viltspårprov och anmäla dig och din hund. Du kan även kontakta SKKs jakthundklubbar som arrangerar viltspår.

På Jordbruksverkets hemsida finns information om vilka regler som gäller för att lägga blodspår. 

Jordbruksverkets regler för läggande av viltspår