Anlagstest i vildsvinshägn

Vildsvinens utbredning har lett till en ökad efterfrågan på duktiga hundar för att jaga vildsvin. Genom att testa hur din hund beter sig i kontakt med vildsvin kan du se om din hund är lämplig för denna jaktform.

I ett vildsvinshägn kan du testa din hund i en skyddad men realistisk miljö hur den reagerar och agerar i kontakt med vildsvin. I ett hägn ges du som hundförare även möjlighet att bygga upp hundens självförtroende igen om den blivit skadad eller angripen av vildsvin.

Anlagstest i vildsvinshägn är ett protokollfört test som är öppet för alla hundar. Vid ett anlagsprov prövas hundens förmåga att hitta vildsvinen, jaktlust, skall, mod och samarbetsförmåga. Testets ändamål är att, inom jaktetiska former bedöma jakthundens lämplighet för vildsvinsjakt.

SKKs Jakthundskommitté ansvarar för regelverket, och godkänner hägnen som kan genomföra anlagsproven. Utöver att följa länsstyrelsens regler för att hålla vildsvin i hägn har SKK ytterligare regler för att hundar och vildsvin ska uppträda så naturligt som möjligt.

Anläggningar

Följande anläggningar är godkända av SKK att genomföra anlagstest:

Axtorps jakt

Mamima Jakt