SKKs museum

Har du inte redan upplevt vårt museum på Svenska Kennelklubbens kansli rekommenderar vi ett besök! Här visas målningar, konst, värdefulla föremål och mindre konstutställningar, ofta med fokus på en viss konstnär eller hundras.

I Svenska Kennelklubbens museum finns förutom målningar och annan konst även en mängd intressanta och värdefulla föremål av olika slag. Här finns konst av berömda konstnärer, tavlor av kända hundar, vackra vandringspriser och andra hundrelaterade föremål. Många av föremålen är gåvor från våra medlemmar och några av dem har kommit till användning i inredningen av lokalerna, något som bidrar till museets speciella atmosfär. 

Miniutställningar

I museet finns ett utrymme för miniutställningar, där tavlor och föremål som inte ingår i den permanenta utställningen förevisas.

Temarummet

I anslutning till museet ligger Temarummet, där anordnas specialutställningar, arrangerade av Svenska Kynologiska Akademin eller av en SKK-ansluten klubb. Temat kan vara allt från ett klubbjubileum eller presentation av en hundras, till en fotograf eller en konstnär.

Boka besök

Alla som är intresserade av hundar är välkomna att boka ett besök i vårt museum!

Boken om museet

I den rikt illustrerade boken om SKKs Museum skriven av Renée Sporre-Willes kan du läsa mer om museéts samlingar. Du hittar boken i SKK Shop.

Vanliga frågor

Vi erbjuder guidade visningar under kontorstid, helt kostnadsfritt. Mejla din förfrågan till koordinatorn, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill boka en visning i samband med en konferens, gör du en förfrågan via konferensbokningen. Då tillkommer en kostnad för guiden.

För närvarande är Temarummet stängt och ingen utställning är inplanerad i dagsläget. Normalt arrangeras två utställningar per år, en på våren och en på hösten.

Just nu förevisas ett urval av de tavlor som skänkts eller köpts in till SKKs samlingar under åren 2020-2023. 

I SKKs lokaler får man ta med sig hundar överallt, utom in i museet och Temarummet. Däremot kan vi hjälpa till med andra lösningar. Kontakta koordinatorn, se kontaktuppgifter nedan.

Mejla en förfrågan till koordinatorn, se kontaktuppgifter nedan. 
Var så specifik som möjligt ifråga om tema, önskad tid och det underlag som finns. Förfrågan kommer att hanteras av Svenska Kynologiska Akademin. Ha god framförhållning eftersom schemat görs minst ett år i förväg.

Det finns ett par sätt som du kan gå tillväga, donera eller testamentera:

Donera: Svenska Kynologiska Akademin tar med glädje emot gåvor som kan vara av intresse för andra hundintresserade och som är värdefulla för den kynologiska historien. Kontakta koordinatorn, se kontaktuppgifter nedan.

Testamentera: Om du vill ge dina hundrelaterade föremål till SKK efter din bortgång behöver du göra ett så kallat legat. Det är ett tillägg i ditt testamente där det framgår att du önskar ta ut vissa ägodelar ur dödsboet för att skänka till SKK. Mottagare av föremålet blir då Svenska Kennelklubben, organisationsnummer 802001-7607. Ta gärna ett foto på föremålet/föremålen och bifoga testamentet, så att inga oklarheter uppstår kring vad det är du vill testamentera.

Proveniens: Oavsett om det är en donation eller ett legat så uppskattar vi att få en så kallad proveniens på föremålet. Proveniens betyder att ha ett föremåls ursprung och historia. I det här fallet kan det vara allt från konstnär, när det gjordes, när du köpte det, vem hunden är och så vidare. Man skulle kunna kalla det bakgrundsinformation, helt enkelt. Om det är möjligt kan du förvara proveniensen tillsammans med föremålet, så vet du att vi får den.

Bra att veta: Ett föremål kan vara av värde på olika sätt och Svenska Kynologiska Akademin förbehåller sig rätten att avgöra gåvans kynologiska värde i SKKs samlingar. Om föremålet inte kompletterar samlingarna kan det komma att avyttras.

Kontakta Svenska Kynologiska Akademin

Har du frågor om SKKs museum eller bibliotek, eller vill du komma i kontakt med Svenska Kynologiska Akademin?

Kontakta Lotta Bengtsson
Koordinator för SKKs museum och bibliotek

Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 Sollentuna