Hur ska jag tänka nu när jag bestämt mig för att köpa hund?

Vi människor fäster oss lätt vid ett utseende som tilltalar oss. Det gäller inte minst när vi ska välja hund. Men viktigare än storlek, utseende eller färgen på hunden är mentaliteten och egenskaperna som är karaktäristiska för den hundras du ska leva med i flera år framåt.

Hitta rätt hund

Hundraser med olika ursprung

I stort sett alla våra rashundar är ursprungligen formade för att vara människan behjälplig i olika situationer. En jakthundsras har avlats i generationer för att jaga, brukshundsaveln har selekterat på hundar som är aktiva och arbetsvilliga och för typiska sällskapshundar har ofta utseende, men också anpassningsförmåga, varit viktigt.

För att ditt hundköp ska bli så lyckat som möjligt är kunskap om en hundras historiska användnings­område en förutsättning. Vill du veta mer om de karaktärer som är typiska för en särskild hundras har rasklubben ofta mycket information, kika på deras hemsida.

Olika hundraser har olika behov

Fundera över vad du hoppas på och förväntar dig av ditt hundägande. Är du intresserad av att träna, kanske tävla, det vill säga är du beredd på att göra din hund till din hobby? Eller är du i första hand ute efter en sällskapshund som på det hela taget är nöjd om den får hänga med familjen i vått och torrt?

Fundera över din egen kunskapsnivå och de resurser du är beredd att lägga på att uppfostra och träna din hund. Var realistisk när du ska välja hundras. Alla hundar kräver tid och engagemang, men vissa raser fordrar betydligt mer än andra. Är det verkligen en krävande och arbetssugen hund som skulle passa bäst i din familj?

Skillnader mellan individer

Även om man säger att det finns karaktärsdrag som är typiska för vissa hundraser, skiljer sig mentaliteten sedan åt mellan individer. Många hundraser har olika prov där man kan få en bild av hundarnas egenskaper och förmåga ifråga om det arbete de är avsedda att utföra.

Mentalbeskrivningar

Intresset för hundars mentalitet har ökat starkt de senaste åren. Allt fler uppfödare inser vikten av att föda upp valpar som fungerar bra i sociala sammanhang och varken har utpräglade rädslor eller är aggressiva. För den som går i hundköpartankar kan mentalbeskrivningar ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av. Mentalbeskrivning Hund, MH, är i första hand framtagen för brukshundsraser men som en hel del andra rashundar också genomgår. Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är öppen för alla hundar. BPH kan du sedan göra med din egen hund och du får då en möjlighet att lära känna din egen hund lite bättre. 

Kraven stora på hundar som går i avel

Meriter säger en del om hur duktig hunden är inom sitt område, men det säger inte allt om dess mentalitet. Oavsett hur framgångsrik en hund varit på tävlingar och prov, är det viktigt att den fungerar bra i vardagen. Vårt samhälle ställer idag stora krav på hundars uppförande och det fordras att de är både harmoniska och balanserade.

Träffa mor och far först

Det har alltså stor betydelse att de hundar som blir avelsdjur är trevliga och socialt väl anpassade hundar. När du besöker valpkullen får du en bild av mamman till valparna och det är viktigt att den är positiv. Har du också möjlighet att träffa hanhunden som är pappa till valparna bidrar det till att du får ytterligare information.

Välj en valp du tycker om

Dessutom bör den valp som ska bli din tilltala dig i sitt sätt att vara och uppvisa en obekymrad och social attityd till sin omvärld. Står du inför ditt första hundköp kan uppfödaren ofta ge goda råd om vilken valp som skulle passa dig. Lyssna på de råden, men köp inte en valp som du känner att du inte tycker om. Då är det bättre att vänta, och att kanske fortsätta leta ännu ett tag efter den rätta hunden.

Mer om