Andning

För att förbättra hälsan för de brakycefala (kortnosiga) raserna har två hälsoprogram tagits fram; hälsoprogrammet för andning och temperaturreglering och hälsoprogram baserat på RFG-Scheme.

Hundar med ett kort nosparti och bred skalle är så kallade brakycefala hundar, braky står för kort och cefal för huvud. Svenska Kennelklubben, SKK, har länge arbetat för att förbättra hälsan hos de brakycefala hundraserna och i dag finns två hälsoprogram som syftar till att minska förekomsten av så kallad BOAS, Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome.

  • Hälsoprogram för andning och temperaturreglering – för bostonterrier, mops, engelsk bulldogg och fransk bulldogg.
  • BOAS-gradering enligt RFG-Scheme – för engelsk bulldogg, fransk bulldog och mops.

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS

Hos vissa brakycefala hundar är mjukdelarna i nos och hals lite för stora för utrymmet i luftvägarna och då blir det svårt för luften att passera. Det gör att hunden har svårt att andas, kan hässja tungt eller att det låter när den andas. Detta kallas BOAS som står för Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, alltså brakycefal obstruktion av luftvägarna. Sjukdomen är progressiv, den kan alltså bli sämre med tiden. Den kan påverka hundens förmåga att leka, äta, sova och motionera.

Bakgrund till hälsoprogrammen

Det så kallade trubbnosuppropet, sommaren 2015, resulterade bland annat i en arbetsgrupp som fick i uppgift att ta fram ett hälsointyg med fokus på andning och temperaturreglering för brakycefala hundraser. I arbetsgruppen ingick veterinärer, representanter från rasklubbar och personal från SKKs kansli.

Hälsointyg blev hälsoprogram

Redan innan trubbnosuppropet hade en specialklubb inom SKK påtalat behovet av ett hälsointyg och inlett arbetet med att ta fram en prototyp. Den nya arbetsgruppen fångade upp deras arbete och breddande målsättningen till att omfatta fyra brakycefala raser. Arbetet med att slutföra intyget övergick sedan till SKK och resulterade i hälsoprogrammet för andning och temperaturreglering som togs i bruk 2019.

RFG-Scheme utvecklades i Cambridge

Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme, är utvecklat vid universitet i Cambridge i samarbete med den brittiska kennelklubben. Det används i Storbritannien sedan 2019. RFG-Scheme är validerat för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Forskare på University of Cambridge undersöker fler brakycefala raser för att se hur drabbade de är och om undersökningen även fungerar på dessa.

Läs mer om andning

  • Andningsundersökningar

    I dag används olika metoder i olika länder för att undersöka brakycefala hundar gällande andningen. Undersökningarna är mer eller mindre omfattande och även vilka parametrar som ingår i undersökningen varierar.

    Läs mer