Undersökningsplikt

Hundar och valpar som säljs i Sverige går under konsumentköplagen. I den nya konsumentköplagen som infördes 2022 tillkom undersökningsplikt vid köp av hundar och andra djur.

vuxen hund undersöker valp

Den nya konsumentköplagen medför att köparen inte, i efterhand, kan hävda fel som borde ha upptäckts vid en undersökning innan leverans. Eftersom uppfödare anslutna till SKK ska alltid ska bifoga ett giltigt veterinärbesiktningsintyg vid leverans har detta eventuellt inte särskilt stor betydelse för valpar och hundar som säljs inom organisationen. Veterinärbesiktningtintyget är en säkerhet för både säljare och köpare eftersom man med hjälp av en kompetent utomstående person, veterinären, har dokumentation som beskriver i vilket skick hunden befann sig vid leveransen. 

Gäller det vuxna hundar ställs högre krav på köparen att själv företa nödvändiga undersökningar innan köp, detta kan vara genom att be om att få ta del av tidigare veterinärmedicinska utlåtanden och genom att undersöka hundens hälsostatus via registrerade resultat på SKKs Hunddata.

Se mer information hos Konsumentköplagen 4 kap 19 §