Dubbelparning

Det är tillåtet att para en tik med fler än en hanhund under ett och samma löp. Här kan du läsa om vad som krävs för att så kallad dubbelparning ska godkännas och valpkullen registreras.

Det kan under vissa omständigheter vara aktuellt att låta para en tik med flera hanhundar under ett och samma löp, exempelvis för att bredda avelsbasen i numerärt små hundraser. Frågan har diskuterats av Svenska Kennelklubbens avelskommitté, som i december 2012 fattade beslutet att det är tillåtet att registrera en valpkull som är efter flera fadersdjur. Parningen ska i förväg varit planerad att utföras med flera hanhundar.

Ur smittosynpunkt bedöms riskerna med att vid ett och samma löp para med flera hundar vara små. Artificiell insemination kan dock vara att rekommendera.

För registrering

En förutsättning för att valparna ska registreras är att uppfödaren, senast 7 dagar efter sista parningstillfället, anmäler till SKK att parning med flera hanhundar har ägt rum. Uppgifter på tik, hanhundar, uppfödare samt sista parningsdatum skickas till Avelskommitténs sekreterare på Svenska Kennelklubbens kansli via mejl, ak@skk.se, eller post.

För en snabbare process är det möjligt att skicka in blodprov från tiken och hanhundarna redan innan kullen föds. Då går analysarbetet snabbare när valparna väl är födda och provtagna.

Härstamningskontrollen görs av SLUs Husdjursgenetiska laboratorium i Uppsala. Mer information hittar du på deras webbplats. Du kan också ringa dem på 018-67 28 48.

Tänk på att

Före registrering ska valparna i kullen id-märkas och härstamningskontrolleras genom DNA-typning av såväl valpar som samtliga föräldradjur. Blodprov är att föredra men även svabb accepteras. Vid svabbprov finns risk att provet, till följd av för liten mängd DNA, behöver tas om. Det finns inte heller samma möjlighet som med blod att spara material till framtida forskning eller för eventuella framtida DNA-tester. Blodprov rekommenderas alltid för vuxna individer.

Tekniska utmaningar i registrering

Svenska Kennelklubbens datasystem kan i dag inte hantera en valpkull med två fäder på annat sätt än att den räknas som två separata kullar som registreras på två olika födelsedatum.

Detta innebär att en tik kan få stopptecken i Avelsdata trots att hon ännu inte fött 5 kullar. Detta kommer att kunna ge upphov till missförstånd som uppfödaren av kullen måste vara medveten om och acceptera. Marginellt kommer även rasstatistiken att påverkas.

Vi anser att fördelarna med att öppna för möjligheten att para med flera hanhundar trots detta uppväger nackdelarna. Vill veta mer om dubbelparningar eller har frågor och funderingar, kontakta oss enligt nedanstående uppgifter.

Kontakta Avelskommittén

E-post: ak@skk.se
Telefon: 08-795 30 48

Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
Linda Widebeck
Box 771
191 27 Sollentuna