Mentalbeskrivning, BPH & MH

I dag använder allt fler uppfödare och hanhundsägare mentalbeskrivningar för att få en tydligare bild av sina hundars beteende och personlighet. Beskrivningarna ger värdefull information om den enskilda hunden och hjälper dig som uppfödare att avgöra vilka hundar som är bäst lämpade att använda i avel.

field spaniel under mentalbeskrivning

Det finns två olika mentalbeskrivningar: 

  • BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – passar alla hundraser
  • MH, Mentalbeskrivning hund  – för raser inom Svenska Brukshundklubben. 

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars personlighet. Den sker på en standardiserad bana (banan ser likadan ut överallt och beskrivningen genomförs så lika som möjligt oavsett var BPH genomförs) där hunden får uppleva olika delmoment.

Hundens beteende och reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens personlighet.  Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet och du som uppfödare har stor nytta av att använda BPH som ett avelsverktyg.

BPH är en officiell merit och hunden gått ett helt BPH noteras beskrivningen som genomförd. Hunden får inte betyg, poäng eller priser. Inte heller blir hunden godkänd eller icke godkänd för BPH är just en beskrivning och inte ett prov- eller en tävling. Raser ska vara olika. Vilka beteenden som är önskvärda får du som uppfödare diskutera med din rasklubb och dina uppfödarkollegor.

Mentalbeskrivning hund, MH

Mentalbeskrivning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.

Har du en ras inom Svenska Brukshundklubben? Då är det Mentalbeskrivning hund, MH, du ska använda i ditt avelsarbete. För registrering av en valpkull krävs ”känd mental status för avel” genom MH för båda avelsdjuren. Läs mer om MH via länken nedan. 

Mentalbeskrivning hund, Svenska Brukshundklubben