Hund som förvaras olämpligt

Varje år finns rubriker i våra medier om hundar som far illa i varma bilar eller i andra förvaringsutrymmen. Detta är helt oacceptabelt. Svenska Kennelklubbens funktionärer har därför rapporteringsskyldighet om de ser att en hund förvaras olämpligt.

Förvaring av hund i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.

Med hänvisning till § 3 i de allmänna reglerna i SKKs Utställnings- och championatregler om hundägarens ansvar, har en särskild blankett utformats, ”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt i bil, bur, tält eller dylikt”. Om en hundägare (eller dennes ombud) under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet håller en hund på ett sätt som gör att den kan tillfoga sig själv eller andra skada, så ska vederbörande rapporteras till SKK.