Hund i bur

I nuvarande djurskyddslagstiftning läggs stort fokus på de miljöer och utrymmen som hundar ska och bör vistas i. Det är enligt gällande djurskyddslagstiftning inte tillåtet att förvara sin eller sina hundar i bur.

Hund i bur

Rum och andra utrymmen för hundar ska vara anpassade efter hur många hundar som finns där. Alla hundar ska ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Tänk också på att hundar tycker om att "bädda", så ge dem möjlighet att göra det. Tikar med valpar ska ha en lugn plats för sig och sina valpar.

Inomhusmiljön där hundar är ska ha en temperatur och luftfuktighet som är lämplig för dem. Det ska finnas insläpp av dagsljus och belysning som inte irriterar hundarna.

Hund i bur – vad gäller?

Får man ha sin hund instängd i en bur hemma? Svaret är rakt och tydligt: Nej, det får man inte, inte ens i två minuter, då bryter man mot lagen. När du har fått hem din valp är den åtta veckor fyllda och räknas enligt lagen som en ”hund”.

Då gäller följande:

  • Det är förbjudet att hålla hunden i bur inomhus – om burens dörr inte är borttagen helt och hållet. Att ha burdörren öppen räcker alltså inte.
  • Det är förbjudet att hålla hunden i en ”lekhage” av fyra kompostgaller eller liknande – att det inte finns något tak på ”buren” spelar ingen roll.

Många hundar uppskattar en egen plats, en inomhuskoja, men då ska hunden själv kunna välja om den vill vara där eller inte. Fyra kompostgaller är en för liten hage, men du kan alltid skapa en större hage eller ”box” för hunden. Hur stor den då måste vara beror på hundens storlek och på hur många hundar som ska dela på utrymmet. 

Bunden inomhus och i trädgården

Det är som vi konstaterat inte tillåtet att stänga in hunden i en bur, och det är inte heller tillåtet att hålla hunden kopplad inomhus. Utomhus får du ha din hund bunden maximalt två timmar per dygn. Valpar under 6 månader får bara vara bundna under kortare stunder.

Det går bra med löplina, men uppbindningen ska vara säker, så att hunden inte kan skada sig på den. Du kan också ha hunden i ett större inhägnat område, en rastgård av något slag, men tänk då på att det finns regler för hur stora de ska vara och att det måste finnas platser för hunden som kan ge både skugga och sol samt skydd mot vind och regn.

I en rastgård ska det även finnas en utkikspost i form av en upphöjd liggplats. Liggplatsen ska vara minst 0,5 meter hög och vara så stor att varje hund kan ligga ner i naturlig ställning. Små raser eller hundar med nedsatt rörlighet ska ha landgång eller trappa om de inte förmår att hoppa upp själva.

Tillfällig förvaring i mindre utrymmen

Om det finns veterinär­medicinska skäl får du i samråd med en veterinär förvara din hund på annat sätt än vad reglerna säger. Det finns också andra tillfällen då du tillfälligt får förvara din hund i mindre utrymmen. 

Exempel på vid vilka tillfällen du får förvara din hund i mindre utrymmen än vad reglerna säger:

  • kortare resor i samband med semester
  • vistelse i områden där hundar inte får vara, till exempel mataffärer
  • vid resor till och från utställningar samt vistelse på utställningar
  • tillfälliga arrangemang som till exempel adoptions­dagar, tävlingar, prov eller träning inför tävling
  • jakt och utbildning med hund inklusive den tid som dessa aktiviteter pågår
  • träning av en valps rumsrenhet i mindre hage

Jordbruksverkets föreskrifter om förvaringsutrymmen för djur