Utbildning för uppfödare

Utbildning av uppfödare är en viktig del av SKKs verksamhet både centralt och i de lokala klubbarna. Här hittar du information om hur du kan lära dig mer om hundar och uppfödning.

Satsningen på utbildning är ett steg i SKKs strävan att kvalitetssäkra hunduppfödningen. Kunniga och ansvarsfulla uppfödare är den bästa förutsättningen för en hundavel som gagnar såväl rasernas framtida utveckling som den enskilda hundägarens möjligheter att få en hund som infriar förväntningarna.

På klubbnivå anordnas uppfödareträffar, raskonferenser etc.

Läs mer om våra distansutbildningar och anmäl dig på Mitt SKK

Mer om