Avliden hund

Det är alltid lika sorgligt när en hund avlider eller måste avlivas. Genom att registrera din hunds bortgång och anledning så bidrar du med betydande information för avel och forskning.

Fotograf Cornelia Enroth

Avregistrering/avliden hund

Att behöva skiljas från sin fyrbenta vän är en tråkig sida med att ha hund. När tiden känns rätt är det värdefullt för oss att du anmäler att din hund gått bort och uppger orsaken. Då bidrar du med viktigt information om svenska hundars hälsa och livslängd och håller samtidigt våra register uppdaterade.

Notering om att hunden är avliden syns i SKK Hunddata, på samma rad som födelsedatumet visas.

Obs! Fortfarande är det endast ett fåtal avlidna hundar som SKK har fått kännedom om, och det är endast dessa hundar som denna notering syns på. En avliden hund tas inte bort från SKK databas.

Enkelt via Mitt SKK

Meddela oss om din hunds bortgång via e-tjänsten Mitt SKK . Där loggar du in via mobilt Bank-ID och under rubriken "Mina hundar" kan du genom funktionen "Avliden hund" uppge datum och dödsorsak.

Uppgift om dödsorsak kommer inte att publiceras på individnivå, men kan längre fram komma att offentliggöras i övergripande sammanställningar.

Din information hjälper aveln

Med information om vid vilken ålder och varför våra hundar avlider kan forskning, utveckling av veterinärvård och strategier för avel i respektive hundras inriktas på de hälsoproblem som är av störst vikt för ett långt och friskt hundliv.

För oregistrerade hundar eller dig utan Bank-ID

Saknar du möjlighet att logga in via Mitt SKK eller har en hund som inte är stambokförd i Svenska Kennelklubbens register går det bra att kontakta vårt ägarregister via mejl, telefon eller ett webbformulär. Tyvärr kan vi inte få med dödsorsaken då, utan endast notera att hunden avlidit.

Webbformulär för avliden hund

Kontakta DjurID.se

Vi svarar gärna på dina frågor om Svenska Kennelklubbens ägarregister. 

Telefon: 08-795 30 50
E-post:
djurid@skk.se