Genetik och avel

Varför liknar den ena valpen sin mamma och den andra sin pappa? Och den tredje valpen då, som förfaller vara en sort för sig själv? Det handlar till stor del om genetik, läran om ärftlighet.

Som hunduppfödare är det en fördel att känna till hur en egenskap förs vidare mellan generationer, vilka faktorer som styr arvet och vilka risker och särskilda hänsynstaganden det medför att avla inom en sluten population.

För att kunna delta i, eller förstå, en diskussion om till exempel ärftliga sjukdomar inom hundraserna är det viktigt att ha grundläggande kunskaper i genetik.