Kuperad hund

I Sverige är det olagligt att kupera öron och svans på en hund. För en hund som är svanskuperad eller är född i ett annat land finns restriktioner när det gäller vilka prov, tävlingar och beskrivningar den får delta på. 

boxer med kuperad svans springer på strand

Prov, tävling eller mentalbeskrivning

Öron- eller svanskuperade hundar som är födda i ett land där kupering var lagligt när det gjordes har rätt att delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning. Hundar som har svanskuperats av veterinär­medicinska skäl eller som inte är födda med naturligt hellång svans, får också delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning. För kuperade hundar födda före 1 januari 2008 kontakta SKKs kansli.

Utställning och exteriörbedömning

Utgångspunkten är att en hund som är öron- eller svanskuperad inte får delta på utställning. Från det finns det undantag för vissa svanskuperade hundar men inte en hund som är öronkuperad. Dessa undantag gäller hundar enligt nedan. För de fullständiga reglerna ska du läsa mer i SKKs Utställnings- och championatregler under punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.

  • En hund som är född i Sverige och har svanskuperadt/amputerats i Sverige av veterinärmedicinska skäl.
  • En hund som tillhör FCI grupp 7 (stående fågelhundar) som är född och svanskuperad i ett land där det var tillåtet när det gjordes, eller har svansapmupterats av veterinärmedicinska skäl.

Hundar som inte fötts med naturligt hellång svans av ras som listas i Utställnings- och championatreglerna under punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar får delta på utställning och exteriörbedömning.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle med dispens

En hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering kan efter särskild prövning av Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté ges rätt att bli exteriörbedömd vid ett tillfälle. 

Läs mer om exteriörbedömning