Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för hur utställningar där resultatet inte stambokförs, inofficiella, ska arrangeras.