Hälsa

Svenska Kennelklubben arbetar med att kartlägga olika hundrasers hälsa. Syftet är att minimera vissa vanligt förekommande ärftliga defekter. I dag kan enskilda hundägare också få information om den egna hunden har anlag för en viss sjukdom genom ett enkelt blodprov.

Mer om SKK

  • Avelskommittén

    Avelskommittén, AK, är Svenska Kennelklubbens kommitté för avelsfrågor. Här hittar du bland annat Avelskommitténs mötesprotokoll, kontaktuppgifter och delegeringsordning.

    Läs mer