Hitta officiella utställningar

Svenska Kennelklubben arrangerar varje år ett stort antal utställningar. Via länsklubbarna samt special- och rasklubbarna finns det utställningar inom hela Sverige för alla olika typer av raser.

Utställningar

Här ser du officiella utställningar

Sorterade på klubb:

Special och rasklubbsutställningar

Sorterade på datum:

Special och rasklubbsutställningar

Anmäl till hundutställning

Via SKK Internetanmälan kan du på ett smidigt sätt både anmäla din hund och betala anmälningsavgiften. Här kan du enkelt se vilka officiella och inofficiella utställningar som arrangeras av SKKs länsklubbar och av de specialklubbar och rasklubbar som valt att använda sig av tjänsten.

För att kunna anmäla via internettjänsten krävs medlemskap i arrangerande klubb (är du medlem i en länsklubb får du ställa ut på alla länsklubbars utställningar), att hunden finns registrerad i SKKs hundregister, att betalning görs i samband med anmälan samt en e-postadress.

Observera att Internetanmälan stänger mitt på dagen, vid 12.00 och inte vid midnatt. Tänk på att vara ute i god tid! 

Anmäl till tävling här – SKK internetanmälan 

Om du ska anmäla till en länsklubbsutställning via Internetanmälan men inte är medlem i någon av SKKs länsklubbar, kan du betala ditt medlemskap samtidigt som du betalar anmälningsavgiften till utställningen.

Anmälningsformuläret är kopplat till vårt medlems- och hundregister, för att underlätta för dig att göra en anmälan.

För att kunna använda tjänsten Internetanmälan krävs att du är medlem i arrangerande klubb och att hunden är registrerad (stamboksförd) i Svenska Kennelklubben. För att anmälan ska bli registrerad måste betalning göras i samband med anmälan och du måste uppge en e-postadress dit kvittot skickas.

Tänk på att: Du måste ange att du tagit del av SKKs utställnings- och championatregler. Läs dem ordentligt innan du anmäler. 

Ibland kan du få så kallad flerhundsrabatt om du anmäler flera hundar till samma utställning. Det bestäms av den klubb som arrangerar utställningen.

Tänk på att: Om du anmäler via internet kan du inte utnyttja denna rabatt. Anmäl istället via anmälningsblankett.

Har du begärt skyddade personuppgifter kan du inte anmäla via internet. Du måste då anmäla via anmälningsblankett.

För att en utlandsägd hund ska kunna delta på utställning i Sverige måste hundens uppgifter finnas i SKKs register.

Om hunden tidigare deltagit i Sverige

Om hunden har deltagit på utställning, prov eller tävling i Sverige tidigare, med ett stambokfört resultat, behövs ingen ytterligare åtgärd.

Om det är första gången

Är det första gången som hunden ska delta i Sverige måste i god tid en kopia på hundens originalstamtavla innehållande uppgifter om hundens registrerade namn, registreringsnummer, ras, födelsedatum, härstamning och uppfödare skickas in till e-post: compete@skk.se

Om dessa uppgifter inte finns i SKK register kan resultaten inte registreras och hunden inte anmälas via Internetanmälan.

Anmäl via blankett

Kan du av olika skäl inte anmäla via vår onlinetjänst Internetanmälan, finns möjligheten att anmäla via post. Fyll noggrant i blanketten Tävlingsanmälan, skicka den till arrangerande klubb och betala in anmälningsavgiften enligt arrangörens anvisningar.

Registrerade resultat från tävlingar

Besök vår webbplats några dagar efter utställningen är slut eller sök i vår onlinetjänst Hunddata (hur lång tid det tar innan resultaten är publicerade varierar, kontakta arrangören för besked).

Länsklubbsutställningar

Det finns 25 länsklubbar i Sverige och alla är anslutna till Svenska Kennelklubben. En viktig del i klubbarnas verksamhet är att arrangera hundutställningar. Utställningarna är officiella och öppna för alla hundraser. Du måste vara medlem i en länsklubb för att få ställa ut. Medlemskapet ger dig möjlighet att ställa ut hos alla länsklubbar i hela Sverige.  

På en länsklubbsutställning finns alla tio rasgrupper representerade, ibland är de uppdelade på olika dagar över en helg. Din hund tillhör någon av dessa grupper:

För mer information om vilka hundraser som ingår i respektive grupp, klicka på länkarna ovan eller se Hundrasguiden

Bli medlem i en länsklubb 

Special- & rasklubbsutställningar

Det finns ett stort antal special- och rasklubbar i Sverige. De är rikstäckande och arrangerar egna aktiviteter, prover och hundutställningar. Till skillnad från länsklubbarna får bara vissa hundraser vara med på dessa arrangemang. Du måste vara medlem i den arrangerade klubben för att ställa ut hunden.

För att veta vilken klubb din hundras tillhör, besök hundrasguiden eller se SKKs Utställnings- och championatregler, som du hittar längre ned på denna sida. Sök sedan efter din klubb med hjälp av sökfunktionen i programmet som öppnar filen.

Bli medlem i den klubb som passar dig