Kansli

På Svenska Kennelklubbens kansli i Stockholm arbetar cirka 75 personer med administrationen av organisationen. Här verkställs också de beslut som fattas av Centralstyrelsen och de olika kommittéerna.

Svenska Kennelklubbens kansli hittar du ett stenkast från vackra Norrviken i Sollentuna. Verksamheten leds av verkställande direktör, Kees de Jong. På kansliet finns flera avdelningar med en avdelningschef som ansvarig, kommittésekreterare samt handläggare och funktionsansvariga.