E-tjänsten Avelsdata

I Avelsdata kan du söka information om hundar ur Svenska Kennelklubbens databas. Det finns inget krav på medlemskap och tjänsten är gratis att använda.

Aveldata

Avelsdata finns förutom information på individnivå också rasstatistik och populationsöversikter. Ett annat hjälpmedel som många uppfödare begagnar sig av är möjligheten att göra provparningar mellan två hundar till exempel för att kontrollera inavelsgraden hos den tänkta avkomman.

I Avelsdata finns noteringar om hundar som av olika orsaker inte uppfyller registreringsreglernas krav för att en hund ska få användas i avel. Det kan handla om att hunden har en sjukdom eller defekt som visat sig vid en veterinärundersökning eller ett så kallat DNA-test.

Avelsdata är en tjänst som uppskattas och används av uppfödare och klubbarnas avelsfunktionärer tack vare att den ger en helhetsbild över utvecklingen och statusen ur till exempel vissa hälsoaspekter för en hel ras.

Att snabbt och enkelt få tillgång till de uppgifter som finns i Avelsdata underlättar uppfödarnas sökande efter lämpliga avelsdjur men de kan också visa en presumtiv valpköpare vad en avelstik/avelshane har lämnat för avkomma tidigare.

Hitta i Avelsdata

I den här videon förklarar vi vad SKKs Avelsdata kan användas till samt vad man kan hitta under respektive rubrik.

Nedan hittar du fler filmer som visar hur du hittar information i Avelsdata. 

I den här videon visar vi hur man hittar statistik för en specifik hund i Avelsdata.

I den här videon visar vi hur man hittar statistik för en ras mentalbeskrivningar i Avelsdata.

I den här videon visar vi hur man hittar statistik över hälsoprogram för en ras i Avelsdata.

I den här videon visar vi hur man kan använda Avelsdata för att välja ut hundar med vissa specifika kriterier.

I den här videon visar vi hur man hittar index för en hund i Avelsdata.

I denna video går vi igenom hur dur du hittar hundar med ett specifikt index-värde, i exemplet HD-index över 100. 

I den här videon visar vi hur man hittar index för en hel ras i Avelsdata.

I den här videon visar vi hur man gör en provparning i Avelsdata.

I den här videon visar vi hur man hittar statistik över vilka hundar som fått vilka resultat på veterinärmedicinska undersökningar och mentalbeskrivningarna MH & BPH under en vald tidsperiod i Avelsdata.