Regler, riktlinjer och lagar

Det finns ett antal lagar, regler och riktlinjer som är särskilt viktiga att känna till för dig som föder upp hundar. Det är centrala bestämmelser för avel, uppfödning och skötsel av hundar, registrering av valpar och många andra aspekter av ”hundlivet”.

Djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt hör till de viktigaste, tillsammans med Svenska Kennelklubbens regler om du är medlem i organisationen.

SKK har ibland hårdare regler för hur avel får bedrivas och hur hundar ska ha det i sin vardag, i sin miljö. Anledningen är att man eftersträvar att hundar ska ha en bra vardag och att avel ska bedrivas på ett seriöst sätt.

Mer om SKK

 • Uppfödarkommittén

  Uppfödarkommittén – tidigare Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén – är Svenska Kennelklubbens kommitté för praktiska uppfödarfrågor.

  Läs mer
 • Avelskommittén

  Avelskommittén, AK, är Svenska Kennelklubbens kommitté för avelsfrågor. Här hittar du bland annat Avelskommitténs mötesprotokoll, kontaktuppgifter och delegeringsordning.

  Läs mer
 • Kommittén för hundars mentalitet

  Kommittén för hundars mentalitet, KHM, är den kommitté som ansvarar för SKKs arbete med hundars mentalitet. Kommittén finns till stöd för såväl uppfödare, klubbar som enskilda hundägare.

  Läs mer