Olika hundregister - Registrerad i SKK?

Begreppet "registrerad i SKK" används ofta, men kan ibland förväxlas med SKKs ägarregistrering. Det är bra att känna till de olika begreppen och skillnaden mellan Svenska Kennelklubbens register och Jordbruksverkets centrala register för hundar.

Hund vilar på en klippa
Fotograf Rosita Molldén

Svenska Kennelklubbens register

Stamboken

När vi pratar om en registrerad hund är det en hund som är stambokförd, det vill säga en hund som har ett registreringsbevis (stamtavla) utfärdad av Svenska Kennelklubben. På registreringsbeviset framgår hundens registreringsnummer.

Hundens registreringsnummer är unikt för just den individen. Via det kan du hitta mycket information om hunden i SKKs databaser, till exempel vilka släktingar hunden har, hälsoundersökningar den gjort och om den har några resultat från utställningar, tävlingar och prov.

Det är endast valpens uppfödare som kan registrera den i Svenska Kennelklubbens stambok. Det görs i samband med att uppfödaren registrerar hela valpkullen. Det går inte att som valpköpare göra det själv i efterhand.

Ägarregistret DjurID.se

Ägarregistret, som du som ägare själv måste anmäla till, finns till för att hitta ägare vid bortsprungen/upphittad hund, bidra till forskning, skriva ut ägarintyg vid utlandsresor med mera. 

Läs mer om ägarregistret DjurID.se

Jordbruksverkets hundregister

Jordsbruksverkets centrala hundregister = enbart ägaruppgifter

Jordbruksverkets register, som du som ägare ska anmäla till, är ett statligt ägarregister som kopplar ihop hundars Id-nummer (tatuering eller chip) med ägarens kontaktuppgifter. Här finns inga uppgifter om härstamning, hälsoundersökningar, mental status eller tävlingsresultat. Jordbruksverket utfärdar inte heller några stamtavlor eller registreringsnummer.