Andra sjukdomar

Läs mer

 • Demodex

  Demodex canis är ett hudkvalster som lever i hårsäckarna. Vissa hundar kan få symtom av demodex och sjukdomen kvalstret orsakar kallas demodikos.

  Läs mer
 • Renal dysplasi

  Fall av renal dysplasi, tidigare kallat PNP, registreras från och med 2014 av SKK för samtliga raser. Registreringen baseras på resultatet från en histopatologisk undersökning av njurvävnad.

  Läs mer
 • Hälsoprogram

  Hälsoprogram är en del i SKKs arbete för friska hundar och bygger på central registrering av resultat i SKKs databas, som är öppen för alla att ta del av.

  Läs mer