Hund och doping

Att medicinera din hund inför en tävling eller vid träning under tävlingsmässiga förhållanden är förbjudet och klassas som doping. Det kan finnas karenstider för vissa substanser och en del fysiska behandlingar vid träning samt tävling. Och du måste känna till det. Här får du veta mer.

Gäller för alla hundsporter 

Nationellt dopingreglemente är ett regelverk framtaget gemensamt av flera organisationer och gäller för all hundsport i Sverige. Den som deltar i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar inom organisationerna är skyldig att känna till regelverket.

Läs hela Nationella antidopingreglementet

Nationellt dopingreglemente för hund är ett regelverk för att motverka doping av hund. Regelverket är framtaget gemensamt av organisationerna Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet och gäller för all hundsport i Sverige. Detta regelverk kompletteras av en ATC-förteckning, som är ett internationellt kemiskt klassifikationssystem för olika substanser.

Du som deltar vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inom någon av dessa organisationer är skyldig att känna till detta regelverk.

Syftet är att skydda hunden

Initiativet till de nu gällande dopingbestämmelserna togs inför beslutet att införa totalisatorspel på hundkapplöpning i Sverige från och med år 2000. Såväl hundorganisationerna (Svenska Kennelklubben, Svenska Draghundsportförbundet och Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund) som spelarrangörerna och de ansvariga myndigheterna krävde tydliga regler så att hundar inte skulle utsättas för doping eller annan otillbörlig påverkan.

I samband med detta togs också ett helhetsgrepp på djurskyddsfrågorna vid all form av tävling, prov och utställning. Även tidigare har det ju som bekant varit förbjudet att exempelvis färga hundarnas päls och nos på utställning.

Fokus är att hunden ska må bra

Huvudmotivet till dopingbestämmelserna är djurskyddet, vilket måste betonas eftersom det annars blir svårt att förstå att sådana åtgärder som smärtstillande medel, akupunktur, kiropraktik med mera skulle räknas som ”doping eller annan otillbörlig påverkan”. Anledningen till restriktionerna är alltså helt enkelt att en hund som behöver någon form av behandling uppenbarligen inte är frisk och därför inte ska delta i olika aktiviteter som i grunden utövas för förarens tillfredsställelse. Grundkravet är att en hund på tävling, utställning eller prov inte får vara skadad eller sjuk.

Ordet ”doping” får de flesta att tänka på idrottsmän som tar prestationshöjande medel. Men i hundsammanhang är alltså inte detta den viktigaste problematiken - hunden kan ju, till skillnad från idrottaren, inte själv avgöra vilka hälsorisker den vill ta genom att äta diverse ”kosttillskott” med mera.

Huvudmotivet bakom restriktionerna avseende doping och annan otillbörlig påverkan på hund är alltså inte i första hand att förhindra ”fusk”, även om denna aspekt också finns med i bakgrunden, till exempel vid konkurrensbedömningar. Utgångspunkten är djurskyddet, vilket bland annat innebär att även karenstiderna har satts utifrån just djurskyddsperspektivet, det vill säga att karenstiderna har beräknats utifrån den tid det beräknas ta för hunden att tillfriskna från den sjukdom/det tillstånd som vanligtvis behandlas med den aktuella åtgärden/substansen.

Ditt ansvar att kontrollera

Ingen listning har gjorts avseende naturmedel, naturläkemedel eller kosttillskott, varken för djur eller för människor, eftersom dessa medel inte är föremål för samma kontroll som läkemedel. Det finns således inga garantier för att dessa preparat innehåller enbart vad som anges på förpackningen, inte heller för att skilda tillverkningssatser har samma sammansättning.

Det bör påpekas att listningen av substanser som är belagda med karenstider aldrig kan bli helt komplett. Detta beror på att det över hela världen tillkommer såväl nya läkemedel som nya substanser av annat slag hela tiden.

Läs också: 

OBS! Läs även vad Jordbruksverkets skriver om doping: SJVFS 2019:26 Saknr L 17

Kontakta SKK för frågor om hund & doping

Till exempel karenstider, dispenser och liknande.

E-post: doping@skk.se

Mer om antidoping

  • Regler, karenstider och dispens

    Du som deltar vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inom Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet är skyldig att känna till det nationella dopingreglementet för hund. I vissa fall går det att söka dispens, läs mer här.

    Läs mer
  • Nationella dopingkommissionen

    Svenska Kennelklubben har tillsammans med två andra förbund bildat en kommission för att motverka att hundar utsätts för doping och annan otillbörlig påverkan.

    Läs mer