Mentalitet

Du som uppfödare kan ha en hel del glädje av att känna till mer om mentaliteten hos dina hundar och den ras du ägnar dig åt. Kunskapen om dina hundars mentalitet är värdefull information för valpköpare och du tillsammans med din rasklubb och dina uppfödarkollegor ansvarar för rasens beteendeegenskaper, nu och för framtidens hundar.

En valp och en vuxen hund leker med en boll

Arv och miljö

Idag har vi ett stort utbud av hundraser. Den bakgrund och de arbetsuppgifter som ursprungligen format våra hundtyper präglar än idag vissa egenskaper vi ser hos våra olika hundar. En del raser är fortfarande bruks- och arbetshundar, medan andra inte längre har kvar sitt tidigare användningsområde. Känner vi till hundarnas historiska funktion får vi bättre förståelse för de beteenden och mentala drag som raserna uppvisar.

Genom avel har hundarnas beteende påverkats. Utöver att beteendet påverkas av arvet påverkas det också av miljön. Det innebär att de val av avelsdjur du som uppfödare gör, både utifrån vad de nedärver och hur trygg och duktig mamma tiken är, påverkar valparna. Det gör också den miljö valpen växer upp i, hos dig och hos sin nya ägare.  

Vardagsbeteende och funktion

SKK skiljer på hundars och rasers vardagsegenskaper och deras funktion. Med vardagsbeteende avses till exempel hur social, lekfull, nyfiken, rädd och hotfull hunden är i sitt vardagsliv.

Med funktion menas hur hunden är ”på jobbet”. Våra rashundar hjälper oss genom sina olika funktioner, utöver att de är våra familjemedlemmar. Det handlar till exempel om att vallhunden är anpassad för vallning genom att vara en snabb, livlig och uppmärksam hund med goda vallegenskaper, vakthunden ska ha pondus och var restriktiv med vilka som släpps in i hus och hem och jakthunden ska ha anpassade egenskaper utifrån vilken typ av jakt den ska användas till. Också sällskapshunden har såklart en funktion! Den ska vara social och trygg med att umgås med människor.

I varje ras rasstandard framgår under rubrikerna Användningsområde, Bakgrund/ändamål och Uppförande/karaktär ledtrådar till vilka beteendeegenskaper som är viktig inom din ras. Standardens texter är kortfattade så att diskutera viktiga egenskaper för rasen inom klubb och med dina uppfödarkollegor är ett bra tips! 

Val av avelsdjur

För mentala egenskaper är det alltid svårt att avgöra vad hunden har med sig genetiskt och vad som beror på miljöfaktorer. Därför bör man se till familjebilden. Om det finns många hundar inom släkten som visar samma beteendeegenskaper kommer förmodligen också den tänkta avelshunden att nedärva samma egenskaper.

En mentalbeskrivning ger bra information om resultaten studeras och kan underlätta att hitta potentiella avelsdjur. Träffa också gärna hundarna i verkligheten, och om det är aktuellt, se dem i arbete. Då får du allra bäst helhetsbild om hunden har den mentalitet du söker och om den kan tänkas nedärva den. 

I den rasspecifika avelsstrategin, RAS, kan du läsa vad som är viktigt för just din ras gällande mentalitet och funktionsegenskaper (sällskap, vall, vakt, jakt och så vidare). Du hittar de rasspecifika avelstrategierna i Hundrasguiden

Uppfödarens ansvar

Du som är uppfödare har ett stort ansvar att informera valpköpare om rasens typiska karaktärsdrag. Är det en hund som är lämplig för nybörjare? Vaktar den? Jagar den? Är aktivitetsbehovet mycket stort?

Ska en valpköpare lyckas väl med sin hund är det bra om han/hon kan träna den på det sätt som har bästa förutsättningar att lyckas.

Du bör också kunna avråda från det valpköp där valpköparens förväntningar inte matchar de egenskaper och det temperament som hundar från dig vanligtvis uppvisar.

Valparna i kullen har förmodligen bitvis olika egenskaper. Som uppfödare ser du säkert det redan i valplådan. Ett bra tips kan vara att försöka att matcha rätt valp med rätt köpare. Den oerfarna hundägaren kanske inte ska ges den vildaste valpen.

Ett stort ansvar är att dina val av avelsdjur påverkar vilka egenskaper hundarna har både i dag och i framtiden. Genom kloka avelsval säkrar du din ras goda vardagsbeteende och funktion.