Våra utbildningar

Utbildningen inom Svenska Kennelklubben, SKK, sker på olika nivåer. På klubbnivå arrangeras exempelvis SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform, ringsekreterarutbildning och valpkurser. Centralt anordnar SKK ett antal utbildningar för funktionärer såsom styrelsefunktionärer, avelsfunktionärer, utställningsansvariga med flera. Centralt erbjuder SKK även ett flertal distansutbildningar.

Utbildning på olika nivåer

Svenska Kennelklubben inventerar och kartlägger utbildningsbehovet inom organisationen. Vi arbetar med att utarbeta och vidareutveckla metoder och material för utbildning efter önskemål och behov, vi anordnar centrala kurser, konferenser och symposier och bistår med råd, tips och förslag på olika utbildningsmöjligheter för klubbarna.

Varje central kommitté inom Svenska Kennelklubben ansvarar för utbildningar inom sitt verksamhetsområde. SKKs Utbildningskommitté, UK, har den övergripande samordningen av frågor som rör distansutbildning samt uppfödarutbildning.

UK ska även bistå övriga centrala kommittéer i de pedagogiska och metodiska utformningarna av SKKs centrala utbildningar. Längst ned på sidan finner du en länk till våra kommittéer där du finner delegeringsordningen med information om vilka utbildningar respektive kommitté ansvarar för.

Utbildning i Svenska Kennelklubben sker i stor utsträckning på klubbnivå. Klubbarna anordnar utbildning både för medlemmar och funktionärer. Nedan finns några exempel på kurser som anordnas av klubbarna i SKK-organisationen.

  • SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform
  • Grundkurs i anatomi och bedömning
  • Utbildning av ringsekreterare (länsklubbar)
  • CUA-utbildning (certifierad utställningsansvarig)
  • Brush-up för ringsekreterare
  • Valpkurs
  • Kurs i vardagslydnad

Nedan finner du länkar till klubbarna där du hittar information om vilka utbildningar respektive klubb anordnar.

Svenska Kennelklubbens kommittéer
SKK länsklubb