Välj rätt hundar för avel

Hur vet jag om min hund är lämplig för avel? För att kunna svara på den frågan måste du göra en hel del efterforskningar och försöka se på din tik objektivt. Här berättar vi vad du bör tänka på när du väljer avelsdjur.

Två hundar ligger på en gräsmatta

Du har bäst förutsättningar för att den första valpkullen ska bli en positiv upplevelse om du förbereder dig noga. Det handlar om att fördjupa sina kunskaper – och att ta konsekvenserna som den ökade insikten kan medföra. Oavsett hur gullig och rar din tik är kan det hända att du kommer fram till att hon inte håller måttet som avelshund.

Den rasspecifika avelsstrategin

Ett tips är att du börjar med att ta en titt på den rasspecifika avelsstrategin, RAS, för just din hundras. Den finns på rasklubbens webbplats, och du hittar den också i Hundraguiden här på SKKs webbplats.

I RAS-dokumentet har klubben arbetat fram:

  1. en nulägesbild av rasen
  2. mål för aveln
  3. en strategi för att nå målen.

Fundera på om din tik och den valpkull du drömmer om är i linje med klubbens strategi, om den bidrar till att föra rasen ett litet snäpp närmare målet.

 

Hanhundsägare har också ett ansvar

Det är alltid tikägaren som väljer en passande avelshane till sin nästa kull. Hon eller han har därför ett stort ansvar för att hundaveln bedrivs på ett bra sätt. Men det har hanhundsägare också! Hanhunden och tiken kommer i lika hög grad att påverka utvecklingen inom rasen.

Annonsera om din planerade kull

När du har bestämt dig för att para och hittat en lämplig hane kan du, som medlem, gratis annonsera din planerade kull på Köpahund. Ta möjligheten att berätta om dina spännande planer och i god tid hitta bra hem till dina valpar!

Annonsera på Köpahund

Har du frågor? 

Våra erfarna uppfödare svarar på frågor om den praktiska delen av hunduppfödning samt enklare frågor kring till exempel avelsplanering eller juridik.

Telefon: 08-795 33 55
E-post:
uppfodarservice@skk.se

Telefontid: vardagar 13–15