Vad gör SKK?

I över 125 år har Svenska Kennelklubben verkat för hunden och hundägaren. Bland annat genom att driva kampanjer och skapa opinion, arrangera utbildningar, värna om det kynologiska kulturarvet och främja vetenskaplig forskning inom området hund. På de här sidorna kan du få en större inblick i vad vi gör.

Australian cattledog vinkar med tassen
Fotograf Måns Engelbrektsson

Svenska Kennelklubben verkar för att alla hundar ska må bra och för att hundägare ska få bättre kunskaper och förutsättningar.