Centralstyrelsen

Centralstyrelsen, CS, väljs av Kennelfullmäktige och handlägger förvaltningen av Svenska Kennelklubbens angelägenheter i enlighet med vad som beslutas av Kennelfullmäktige samt SKKs stadgar.

Centralstyrelsens representanter år 2023
Fotograf Måns Engelbrektsson

Centralstyrelsen, CS, har nio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
Vid varje Kennelfullmäktige väljs drygt hälften av ledamöterna, mandattiden för ordinarie ledamöter är fyra år.

Centralstyrelsen har cirka fem möten per år och organiserar sitt arbete via kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéerna bereder och beslutar i ärenden inom sitt fackområde men samtliga beslut fastställs slutligt av CS.

Varje kommitté leds normalt av en ledamot i Centralstyrelsen. Alla beslut som kommitéerna fattar kan överklagas till CS. Inom CS ansvars-område ligger alla SKKs internationella kontakter och mycket av SKKs fortlöpande dialog med regering/riksdag och olika myndigheter.

Ärenden som ska behandlas på CS möten ska vara sekreteraren tillhanda senast två veckor före mötesdatum.

Mötesdatum

2024
6-7 februari
17 april
12 juni
10 september
12-13 november

2025
12 februari
9 april
10-11 juni
13 augusti
26 september

Kontakta Centralstyrelsen

Telefon: 08-795 33 01
E-post: cs@skk.se

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse
Kjell Svensson
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Centralstyrelsens ledamöter

Britt-Marie Dornell, ordförande
Eva Liljekvist-Borg, 1:a vice vice ordförande
Lars Ramberg, 2:a vice ordförande
Eva Lejdbrandt
Bo Skalin
Jörgen Oinonen
Birgitta Bernhed
Thommy Sundell
Piia Nora

Suppleant

Gunnar Petersson
Jeanette Börjesson
Karin Brostam Berglund
Anneli Hultman

Revisorer

Revisionsfirman BDO
Hans Almgren, förtroenderevisor

Adjungerade

Kees De Jong, SKKs vd

Kommitténs sekreterare

Kjell Svensson

Personalrepresentant

Jenny Damgren

Protokoll och relaterat innehåll

  • Protokoll

    Här hittar du protokollen från Centralstyrelsens möten från 2021 fram till idag.

    Läs mer